Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán 27/11

Tác giả : AA006 | 27 - 11 - 2014 | 8:11 AM | 2243 Lượt xem

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

TIE: thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 5% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần TIE. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2014. Thời gian thực hiện: 27/11/2014

VIR: thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2013 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 19/01/2015. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014.

SJD: thông báo trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, tỷ lệ 22%/mệnh giá. Thời gian thực hiện: 19/12/2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014.

DNL: thông báo về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự tính phát hành là 600.000 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện: 5:1 ( 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014.

IDI: thông báo về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện: 6:5 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 06 quyền được mua 05 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 38.000.000 cổ phiếu. Giá phát hành: 10.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2014. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2014.

Tin doanh nghiệp

APC: CTCP Chiếu xạ An Phú (mã:APC) vừa tổ chức ĐHCĐ bất thường. Theo chia sẻ tại đại hội, tỷ lệ sở hữu của Công ty TNHH Thái Sơn tại An Phú hiện đã tăng từ hơn 19% lên đến 50%. Thành phần hội đồng quản trị cũng được thay thế tương ứng với những thay đổi trong cơ cấu sở hữu thời gian vừa qua. Cụ thể, trong 5 thành viên hội đồng quản trị mới đã có 4 thành viên từ công ty TNHH Thái Sơn. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư tin rằng việc M&A sẽ xảy ra trong tương lai đối với hai doanh nghiệp này.

PXL: thông qua việc bán 221.800 cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.

BTT: CTCP Đầu tư Toàn Việt đã mua 263.240 cổ phiếu BTT, nâng sở hữu lên thành 889.962 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,39% vốn từ ngày 24/11.

HDC: thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và để trả cổ tức năm 2013. Cụ thể, HDC sẽ phát hành 13.704.105 cổ phần trong đó, số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% để tăng vốn cổ phần là 9.592.874 cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 35 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% là 4.111.231 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 137 tỷ đồng.

Nguồn: CafeF


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]