Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (13/04 - 18/04/2015)

Tác giả : AA006 | 19 - 04 - 2015 | 9:44 AM | 2112 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (13/04 - 18/04/2015):

Công văn 4021/BTC-TCHQ ngày 30/03/2015 - Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Công văn này hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Để triển khai thống nhất nội dung quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP dẫn trên, Bộ Tài chính đề nghị Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp nghiên cứu triển khai thực hiện, không yêu cầu người khai hải quan phải cung cấp tờ khai hải quan giấy trong bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O hay chứng từ thương mại khác.

Công văn 4022/BTC-TCHQ ngày 30/03/2015 - Triển khai thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

Công văn này hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Tổ chức cá nhân nhập khẩu hàng hóa để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu, bãi bỏ việc đăng ký định mức với cơ quan hải quan quy định tại Điều 37 Thông tư 128/2013/TT-BTC và Điều 8 Thông tư 13/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; Trường hợp có nghi ngờ về khai báo định mức của doanh nghiệp, cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định.

Công văn 313/GSQL-GQ2 ngày 14/04/2015 - Vướng mắc khi nhập khẩu linh kiện từ các đối tác trong nước và ngoài nước

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc khi nhập khẩu linh kiện từ các đối tác trong nước và ngoài nước. Liên quan đến hoạt động nhập khẩu linh kiện từ trong nước và nước ngoài để kiểm tra, đóng gói cùng với linh kiện do doanh nghiệp sản xuất thành bộ linh kiện phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Hoạt động qua công đoạn phân loại, kiểm tra chất lượng, đóng gói trên dây chuyền, theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và mang nhãn hiệu của doanh nghiệp nên được đăng ký tờ khai theo mục đích sản xuất, không phải là hoạt động mua bán trực tiếp. Do vậy, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo quy định. Ngoài ra, khi đóng gói các linh kiện để xuất khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa trong đó có thông tin về xuất xứ theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/9/2006 của Chính phủ.

Công văn 3152/TCHQ-PC ngày 08/04/2015 - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Công văn này hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trường hợp khai bổ sung sửa chữa hồ sơ hải quan trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt. Trường hợp quá thời hạn quy định mới thực hiện khai bổ sung, sửa chữa hồ sơ hải quan thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể như sau:

-Nếu việc khai bổ sung ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp (trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung hồ sơ khai thuế quá 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế) thì bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn cao hơn so với quy định của pháp luật về thuế (quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan).

- Trường hợp việc khai bổ sung, sửa chữa hồ sơ hải quan không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, không ảnh hưởng đến chính sách mặt hàng thì việc xử phạt sẽ được xem xét trên cơ sở quy định tại Điều 7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Công văn 3222/TCHQ-TXNK ngày 10/04/2015 - Phân loại thép bán thành phẩm

Công văn hướng dẫn vướng mắc của một số Công ty về việc phân loại và ấn định thuế đối với mặt hàng thép không hợp kim bán thành phẩm có mặt cắt ngang hình vuông hoặc hình chữ nhật. Cụ thể như sau:

- Về phân loại hàng hóa: mặt hàng thép không hợp kim ở dạng bán thành phẩm, hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng, chiều rộng nhỏ hơn hai lần chiều dày, mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả hình vuông) thuộc mã số 7207.11.00.

- Về kiến nghị được làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng tiếp theo: người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện việc ấn định thuế. Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà chưa nộp số thuế ấn định thì doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan gồm: Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định.

Công văn 3287/TCHQ-KTSTQ ngày 13/04/2015 - Xử lý đối với tiền thuế ấn định

Công văn này hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến xử lý đối với tiền thuế ấn định tại Quyết định ấn định thuế. Trường hợp Công ty đã nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu nhưng sau đó tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu và thực xuất khẩu ra nước ngoài thì Công ty được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số nguyên liệu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 117 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Công văn 3374/TCHQ-TXNK ngày 15/04/2015 - Đề nghị chưa cưỡng chế thuế

Công văn này hướng dẫn về đề nghị chưa cưỡng chế thuế. Trường hợp Doanh nghiệp nợ thuế, tiền chậm nộp thuế đã quá 90 ngày sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định. Việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề là một trong các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định tại Điều 93 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11. Trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế áp dụng đối với người nộp thuế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.

Công văn 4622/BTC-TCHQ ngày 10/04/2015 - Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày

Công văn hướng dẫn việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhưng phải nhập trở lại quá 365 ngày. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa tái nhập là hàng hóa đã xuất khẩu trước đây, chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa và sử dụng ở nước ngoài, được Công ty nhập khẩu về Việt Nam để sửa chữa, tái chế và sau khi sửa chữa, tái chế đã tái xuất thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp khi tái nhập tương ứng với số lượng hàng hóa đã thực tái xuất theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 119, Điều 130 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 1415


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]