Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (27/07 - 01/08/2015)

Tác giả : AA006 | 04 - 08 - 2015 | 10:14 AM | 1982 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (27/07 - 01/08/2015):

Công văn 6582/TCHQ-PTPL ngày 20/07/2015 - Phổ biến hướng dẫn lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số

Hiện nay, việc xác định trước mã số hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Sau một thời gian thực hiện, số lượng hồ sơ đề nghị xác định trước mã số hàng hóa của doanh nghiệp gửi tới cơ quan Hải quan đã tăng nhiều so với các năm trước.

Hàng hóa được yêu cầu xác định trước mã số thường là những mặt hàng có cấu tạo phức tạp hoặc mới xuất hiện trên thị trường nên doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xác định mã số hàng hóa khi khai báo hải quan. Trong hồ sơ gửi yêu cầu xác định trước mã số, đa phần có mẫu hàng hóa gửi kèm theo. Tuy nhiên, việc lấy mẫu hàng hóa xác định trước mã số do doanh nghiệp thực hiện thường không đáp ứng được yêu cầu về số lượng mẫu, bao bì, quy cách đóng gói hàng hóa...

Từ thực tế nêu trên và nhằm hỗ trợ cơ quan Hải quan trả lời nhanh chóng, chính xác yêu cầu xác định trước mã số hàng hóa, giảm thiểu việc trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp về hàng hóa xác định trước mã số, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã xây dựng hướng dẫn lấy mẫu và bao bì đựng mẫu xác định trước mã số hàng hóa.

Công văn 6738/TCHQ-TXNK ngày 23/07/2015 - Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 164/2013/TT-BTC

Công văn này giải đáp vướng mắc liên quan đến việc quyết toán hàng hóa nhập khẩu theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính, theo đó:

Căn cứ Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Đối với các mặt hàng thuộc nhóm 98.17, 98.18, 98.19, 98.22 nêu tại tiết b.1, b.2, b.3, b.6 điểm b, mục 3.2, khoản 3, phần I, mục II, Phụ lục II Thông tư số 164/2013/7T-BTC, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hàng hóa theo quy định tại Khoản C Khoản 2, Khoản 3 Điều 106 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều này.

Công văn 6768/TCHQ-KTSTQ ngày 24/07/2015 - Hướng dẫn xử lý thuế mặt hàng Phôi thép

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc xử lý thuế mặt hàng Phôi thép, theo đó Doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng Phôi thép nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được áp mã vào nhóm 7224:

- Có lấy mẫu để phân tích phân loại, kết quả phân tích phân loại xác định là bán thành phẩm bằng thép hợp kim;

- Có kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu.

- Có xuất trình cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục thông quan các giấy tờ gồm: Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công thương (trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu thép đồng thời là người sử dụng thép), hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng (trường hợp tổ chức cá nhân nhập khẩu không phải là người sử dụng thép) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2013 của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công văn 10170/BTC-TCHQ ngày 27/07/2015 - Hướng dẫn xử lý thuế hàng XK phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày

Công văn này hướng dẫn xử lý thuế hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại quá 365 ngày của Công ty TNHH Song Nga, theo đó:

Căn cứ khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Trường hợp quá 365 ngày cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế, không thu thuế, kiểm tra cụ thể và báo cáo Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.

Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc lô hàng xuất khẩu, lô hàng nhập khẩu trở lại; chứng từ thanh toán, sổ sách, chứng từ kế toán; các giao dịch có liên quan. Kết quả kiểm tra nếu xác định hàng hóa nhập khẩu trở lại theo tờ khai nhập khẩu số 98/NKD19/C02I02 ngày 03/4/2014 là hàng hóa đã nhập khẩu trước đây theo tờ khai số 25725/XKD01 ngày 22/03/2013 nhưng không đảm bảo chất lượng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại khoản 7 Điều 112 Thông tư số 128/2013/TT-BTC. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Công văn 6872/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2015 - Đề nghị công nhận hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định Công nhận là đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần kho vận & xuất nhập khẩu HS để tham dự đấu thầu cung cấp dịch vụ khai hải quan theo cam kết của Công ty.

Công ty chỉ được thực hiện thủ tục hải quan với tư cách là đại lý làm thủ tục hải quan khi có nhân viên được Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2915

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]