Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 14-20/03/2022

Tác giả : Admin | 19 - 03 - 2022 | 8:07 AM | 1004 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực  Hải Quan thời gian vừa qua (14-20/03/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

Công điện 1583/CĐ-VPCP năm 2022 về xuất khẩu điều sang thị trường Châu Âu do Văn phòng Chính phủ điện

Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022 quy định về cách thức kết nối, trao đổi dữ liệu hệ thống ca-mê-ra giám sát của doanh nghiệp chế xuất với cơ quan hải quan theo Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP và việc giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất thông qua hệ thống ca-mê-ra do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Thông tư 06/2022/TT-BCT quy định về việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2021 và năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

B - CÔNG VĂN  

Công văn 830/TCHQ-PC năm 2022 vướng mắc trong xử lý đối với các lô hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng xin tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 811/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Herb-All LIVER do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 810/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Herb-All GUT do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 809/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Herb-All COCC-X do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 801/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Công văn 5306/TCHQ-GSQL, 5718/TCHQ-GSQL và 5943/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát các lô hàng nhập khẩu quá thời hạn làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 291/GSQL-GQ2 năm 2022 về địa điểm mở tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Công văn 465/HQTPHCM-GSQL năm 2022 hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 781/TCHQ-GSQL năm 2022 về tạo thuận lợi thủ tục hải quan đối với hàng hóa tái nhập trở lại do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 771/TCHQ-TXNK năm 2022 về mã loại hình nhập khẩu, xuất khẩu và hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 728/TCHQ-GSQL năm 2022 về hủy tờ khai nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 730/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 697/TCHQ-GSQL năm 2022 thực hiện Khoản 10 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 673/TCHQ-TXNK năm 2022 về nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 653/TCHQ-GSQL năm 2022 về xuất khẩu vôi, đôlômit nung do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 56/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến về tình hình xử lý hàng hóa ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Văn phòng Chính phủ ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]