Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (18/08 - 23/08/2014)

Tác giả : AA001 | 23 - 08 - 2014 | 4:21 PM | 1056 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (18/08 - 23/08/2014):

Công văn 1131/GSQL-GQ1 ngày 20/08/2014 - Xin sửa chữa, bổ sung tờ khai sau thông quan quá hạn 60 ngày:

Công văn này hướng dẫn về thủ tục xin sửa chữa, bổ sung tờ khai sau thông quan 60 ngày. Theo đó, việc sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan ngoài thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai đồng thời người khai hải quan sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

+ Sai sót do người nộp thuế, người khai hải quan tự phát hiện, tự giác khai báo với cơ quan Hải quan trước khi cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm tra sau thông quan tại trụ sở của người khai hải quan;

+ Người khai hải quan, người nộp thuế có đủ cơ sở chứng minh và cơ quan Hải quan có đủ cơ sở, điều kiện kiểm tra, xác định tính chính xác và hợp pháp của việc khai sửa chữa, bổ sung.”

Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3 Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và điểm 2 điều 11 Thông tư số 22/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công văn 10278/TCHQ-CNTT ngày 18/08/2014 - Vướng mắc khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS:

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS. Cụ thể như sau:

1. Về chức năng thống kê trên chương trình E-Customs 5:

- Hiện tại hệ thống Ecustoms 5 chưa có chức năng thống kê tờ khai quá hạn làm thủ tục hải quan.

- Chức năng theo dõi trạng thái tờ khai trên Ecustoms 5 có hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết về tên doanh nghiệp và mã số thuế của doanh nghiệp.

- Hiện nay do lưu lượng người sử dụng hệ thống Ecustoms 5 lớn nên để đảm bảo hiệu năng, việc tra cứu chi tiết tờ khai chỉ dành riêng cho user cấp Chi cục. Đối với user cấp Cục, đề nghị đơn vị sử dụng chức năng tra cứu chi tiết tờ khai trên hệ thống VNACCS/VCIS (nghiệp vụ IID, IEX, TK01A, TK01B…).

2. Về vướng mắc liên quan đến tờ khai sửa đổi bổ sung:

Theo thiết kế của hệ thống VNACCS/VCIS, khi tiến hành sửa đổi, bổ sung trong thông quan đối với tờ khai luồng vàng/đỏ, ký tự cuối cùng của số tờ khai sẽ tăng lên 1. Vì hệ thống VNACCS/VCIS không hỗ trợ việc phân biệt sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp nên khi kiểm tra công chức thực hiện đối chiếu tờ khai ban đầu với tờ khai sửa đổi, bổ sung kết hợp với giải trình, của doanh nghiệp để xử lý.

Công văn 10301/TCHQ-TXNK ngày 18/08/2014 - Vướng mắc về thông tin kiểm hóa khi triển khai hệ thống VNACCS:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thông tin kiểm hóa khi triển khai hệ thống VNACCS. Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 119 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính: trong hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu có kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, theo hệ thống VNACCS/VCIS, Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính thì tờ khai hải quan đăng ký trên hệ thống VNACCS/VCIS không có thông tin kết quả kiểm hóa. Về vấn đề nêu trên, Tổng cục Hải quan ghi nhận để báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Thông tư 128/2013/TT-BTC cho phù hợp.

Công văn 10311/TCHQVNACCS ngày 19/08/2014 - Khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai xuất khẩu bằng đường hàng không:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai xuất khẩu bằng đường hàng không. Theo đó, chỉ tiêu “Mã hiệu phương thức vận chuyển” và “Ngày hàng đi dự kiến” (ngày bay) là chỉ tiêu bắt buộc phải khai. Khi khai báo mã hiệu phương thức vận chuyển là 1 (đường không) thì phải khai báo phương tiện vận chuyển dự kiến theo cấu trúc “Mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), gạch chéo (01 kí tự), ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh)”, ví dụ: VN0001/01JAN. Trong trường hợp phát sinh phải thay đổi chuyến bay, ngày bay thì công ty xuất trình thông báo thay đổi chuyến bay bằng văn bản (chấp nhận bản fax, email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên tàu cho hải quan giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để hải quan giám sát ghi nhận nội dung sửa đổi vào hệ thống và xác nhận hàng qua khu vực giám sát, sau đó sẽ thực hiện khai sửa đổi bổ sung sau thông quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Công văn 10405/TCHQ-TXNK ngày 20/08/2014 - Sử dụng bản sao giấy nộp tiền vào NSNN:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi sử dụng bản sao giấy nộp tiền vào NSNN. Cụ thể như sau:

- Trường hợp người khai hải quan nộp thuế tại Ngân hàng thương mại đã tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan hoặc tại điểm thu của Kho bạc Nhà nước mà thông tin nộp thuế được chuyển đến cơ quan hải quan thì hệ thống tự động kiểm tra, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai sang hệ thống VNACCS tự động thông quan. Vì vậy, doanh nghiệp không phải nộp “giấy nộp tiền” cho cơ quan hải quan.

- Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế tại Ngân hàng thương mại chưa tham gia phối hợp thu với Tổng cục Hải quan hoặc tại điểm thu của Kho bạc Nhà nước, nhưng cơ quan hải quan chưa nhận được thông tin nộp tiền của doanh nghiệp từ Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước chuyển sang. Theo đó, sau khi kiểm tra các thông tin trên Giấy nộp tiền vào NSNN có xác nhận của Ngân hàng thương mại/ Kho bạc Nhà nước... do người khai hải quan xuất trình, cơ quan hải quan quyết định việc thông quan, giải phóng hàng và lưu bản chụp Giấy nộp tiền trong Hồ sơ hải quan, bản chính trả lại người khai hải quan.

Công văn 10465/TCHQ-GSQL ngày 21/08/2014 - Chuyển đổi loại hình NSXXK sang loại hình gia công:

Công văn này giải đáp vướng mắc khi chuyển đổi loại hình nhập SXXK sang loại hình gia công. Theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 và điểm 1, khoản I, mục 2 Quyết định số 988/QĐ-TCHQ ngày 28/3/2014  thì Công ty không phải thực hiện thủ tục chuyển đổi từ loại hình nhập SXXK sang loại hình gia công. Công ty làm thủ tục hải quan theo mục đích sản xuất, việc chuyển tồn nguyên liệu, vật tư được thực hiện trên hệ thống E-Customs và xử lý như sau:

- Công ty phối hợp với Chi cục Hải quan quản lý tiến hành thanh khoản tất cả các tờ khai nhập SXXK và các hợp đồng gia công còn tồn đến thời điểm chuyển tồn; chuyển lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn sang đầu kỳ của kỳ Báo cáo nhập - xuất - tồn đầu tiên (cột 6, Mẫu số 7 Phụ lục III Thông tư số 22/2014/TT-BTC) và thực hiện quản lý theo phương thức Báo cáo nhập - xuất - tồn định kỳ thuộc loại hình chế xuất cho lần báo cáo quý tiếp theo.

- Khi chưa chốt tồn được thì Chi cục Hải quan quản lý hỗ trợ doanh nghiệp chuyển mã nguyên phụ liệu, định mức, sản phẩm đã đăng ký trên hệ thống ECUS V4 sang hệ thống ECUS V5 để phục vụ khai báo mã loại hình E11, E56.

Công văn 10473/TCHQ VNACCS ngày 21/08/2014 - Sao y, cấp lại tờ khai VNACCS:

Công văn này hướng dẫn thủ tục sao y, cấp lại tờ khai VNACCS. Theo đó, trường hợp người khai hải quan bị mất hay thất lạc tờ khai hải quan điện tử in có xác nhận của cơ quan Hải quan, nếu có nhu cầu sử dụng tờ khai hải quan điện tử in để thực hiện các thủ tục khác, người khai hải quan gửi văn bản đề nghị cấp lại tờ khai sao y đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành kiểm tra và chỉ cấp lại bản sao tờ khai hải quan điện tử in đối với những tờ khai đã được xác nhận đã qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs theo hướng dẫn sau:

- In 01 tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu từ Hệ xuống VNACCS hoặc Hệ thống e-Customs (trừ thông tin chi tiết từng dòng hàng);

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đóng dấu xác nhận “Tờ khai sao từ Hệ thống lần ...” (theo mẫu dấu ban hành kèm theo công văn này), ghi ngày tháng năm xác nhận, ký tên, đóng dấu Chi cục lên trên trang đầu tiên của tờ khai in;

- Giao tờ khai in cho người khai hải quan và vào sổ việc cấp lại bản sao tờ khai để theo dõi và quản lý.

Công văn 2286/TXNK-PL ngày 19/08/2014 - Phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan:

Công văn này hướng dẫn về thủ tục xin phân loại hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan. Theo đó, hồ sơ xác định trước mã số bao gồm:

- Đơn đề nghị xác định trước mã số (theo mẫu số 01/XĐTMS/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC): 01 bản chính;

- Hợp đồng mua bán với nước ngoài theo quy định hiện hành của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số : 01 bản chụp;

- Tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính;

- Catalogue hoặc hình ảnh hàng hóa: 01 bản chụp;

- Mẫu hàng hóa đối với trường hợp phải có mẫu hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan Hải quan;

- Bảng kê các tài liệu của hồ sơ xác định trước mã số: 01 bản chính.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3214

 

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]