Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin nhanh chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/03

Tác giả : AA006 | 31 - 03 - 2014 | 10:54 AM | 928 Lượt xem

Cập nhật thêm thông tin về nghị quyết và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của gần 20 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

KTS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

FDC: Ngày GDKHQ Chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền (21%)

OCH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

NHW: Ngày GDKHQ Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

HPS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

PXL: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

TSM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

WSS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

VCC: Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt (18%)

DNS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014

FPT – CTCP FPT - Lên kế hoạch 31,9 nghìn tỷ doanh thu và 2.672 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế - tăng trưởng tương ứng là 11% và 6% so với năm 2013. Cổ tức tiền mặt năm 2014 dự kiến là 20% tính trên vốn điều lệ đã tăng thêm sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

HPG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Kế hoạch kinh doanh năm 2014 đã được thông qua với doanh thu và LNST lần lượt 23 nghìn tỷ đồng và 2,2 nghìn tỷ đồng. Cổ tức ở mức 20%.

Quý 1 năm nay, ước tính lợi nhuận của HPG đạt 800 tỷ đồng trên doanh thu khoảng 6.000 tỷ đồng.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - Lên kế hoạch năm 2014 với các chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 20%, bao gồm doanh thu 9.124 tỷ đồng (trong đó doanh thu trang sức 5.205 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế hợp nhất 202,55 tỷ đồng; chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%.

Trong năm 2014, PNJ sẽ thoái vốn các khoản mục đầu tư không mang lại hiệu quả, đặc biệt là các khoản mục đầu tư bất động sản.

SVC - CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Năm 2014, SVC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 65 tỷ đồng, cả hai chỉ tiêu đều tăng khoảng 6% so với năm 2013. Cổ tức dự kiến là 12%, giữ nguyên so với năm 2013.

REE - CTCP Cơ điện lạnh - Ước quý I lợi nhuận trước thuế toàn nhóm của REE đạt khoảng 150 – 200 tỷ đồng.

Năm 2014, mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.654 tỷ đồng, tăng hơn 250 tỷ đồng so với mức thực hiện năm 2013 và LNST 892 tỷ đồng, giảm 8,6% (so với số 976 tỷ đồng). Cổ tức dự kiến năm 2014 sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn 12%.

TNA - CTCP Thương Mại XNK Thiên Nam - Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 45 tỷ đồng, giảm lần lượt 12% và hơn 5% so với năm 2013. Cổ tức năm 2014 vẫn được duy trì ở mức 20%.

VHG - Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn – Năm 2014 đặt mục tiêu doanh thu, LNST lần lượt đạt 350 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Mức cổ tức dự kiến năm 2014 với 10% bằng tiền mặt.

VC1 - CTCP Xây dựng số 1 - Kế hoạch SXKD năm 2014 với doanh thu thuần kế hoạch là 550 tỷ - tăng 6,8% so với năm 2013 và lợi nhuận sau thuế kế hoạch là gần 11 tỷ đồng – giảm 42,4% so với kết quả của năm 2013. Cổ tức dự kiến cho năm 2014 là 16%.

SFN - CTCP Dệt lưới Sài Gòn - Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các tổng doanh thu 190,9 tỷ - tăng 4,8% so với năm 2013; Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,3 tỷ - tăng 6,2% so với năm 2013; Cổ tức: 16%

EVE - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam - Kế hoạch kinh doanh năm 2014 với 800 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng LNST.

AGF - CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang - Kế hoạch năm 2014 với sản lượng xuất khẩu: 33.000 tấn; Kim ngạch xuất khẩu: 11 triệu USD; Kim ngạch nhập khẩu: 10 triệu USD; Doanh thu: 3000 tỷ đồng – giảm nhẹ so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng – tăng 3,2 lần so với năm 2013, nâng tỷ suất LNTT/vốn điều lệ lên 46%; Cổ tức dự kiến là 20%

SMC - CTCP Đầu tư Thương mại SMC - Lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng 4% và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, tăng trưởng đến 92%. Kế hoạch cổ tức tiền mặt sẽ được nâng lên 12% cho năm 2014.

HHC - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – Lên kế hoạch năm 2014 với con số "nhỉnh" hơn một chút so với kết quả thực hiện năm 2013. Trong đó, kế hoạch LNTT đạt 32 tỷ đồng, thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng.

Tin doanh nghiệp

HLA - CTCP Hữu Liên Á Châu – ĐHĐCĐ đã không thành công khi chỉ có 42,81% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội. ĐHCĐ lần 2 sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần tới. Dự kiến, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ chỉ tiêu doanh thu dự kiến là 3.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế là bằng 0 do HLA thực hiện tái cấu trúc lại nguồn vốn.

HVG - CTCP Hùng Vương - Dự kiến chào mua 6 triệu cổ phiếu AGF, tương ứng 23,48% vốn điều lệ của AGF với giá chào mua công khai là 22.000 đồng/CP. Nếu chào mua thành công, HVG sẽ nâng sở hữu tại AGF lên 19.136.932 đơn vị, tương ứng 74,89% vốn của AGF.

Đồng thời, HVG còn dự kiến chào mua 2,5 triệu cổ phiếu VTF với giá chào mua công khai là 20.000 đồng/CP nhằm nâng sở hữu lên 25,760 triệu đơn vị, tương ứng 61,21% vốn điều lệ của VTF.

PDR - CTCP Phát triển Bất Động sản Phát Đạt - Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2014 với doanh thu 357 tỷ và lợi nhuận trước thuế 50,4 tỷ đồng.

EID - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội - Năm 2014, công ty dự kiến đặt kế hoạch 347 tỷ đồng doanh thu – giảm 8,2% so với năm 2013 (phấn đấu đạt 360 tỷ), lợi nhuận trước thuế 30 tỷ - giảm 22,3% so với năm 2013 (phấn đấu là 32 tỷ), cổ tức 10% (phấn đấu 12%).

KHA - CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội – HĐQT đã chấp thuận việc góp 20% vốn điều lệ, tương đương 18 tỷ đồng để thành lập CTCP Thực phẩm Hóc Môn.

SMA - CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn - Thông báo thay đổi phương án trả cổ tức năm 2011. Cụ thể, trong đợt trả cổ tức vào ngày 31/3 tới đây, SMA sẽ chỉ chi trả 1% cổ tức. Còn lại 12% SMA xin gia hạn đến 30/5.

VBC - CTCP Nhựa - Bao bì Vinh - Ngày 11/4 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền tỷ lệ 50% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 5.000 đồng. Cổ tức sẽ được công ty chi trả vào 25/4/2014.

SCJ - CTCP Xi măng Sài Sơn - Ngày 11/4 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền theo tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán từ ngày 12/5. SCJ dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 vào lúc 9h00 ngày 16/5/2014 tại Hội trường Công ty, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SSI - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Tại ngày 26/3, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan đến Vietnam Enterprise Investments Limited, cổ đông lớn đã mua vào tổng cổng 843.420 cổ phiếu SSI, qua đó nâng sở hữu lên thành 35.791.518 đơn vị, tỷ lệ 10,2% vốn.

Từ 25/3 đến 27/3, ông Bùi Quang Nghiêm, Thành viên HĐQT đã bán thành công 110.000 cổ phiếu SSI như đã đăng ký và giảm sở hữu xuống còn 117.920 đơn vị.

DPR - CTCP Cao su Đồng Phú - Tại ngày 24/3, nhóm Templeton Frontier Markets Fund, cổ đông lớn đã bán ra tổng cộng 1.036.050 cổ phiếu DPR, qua đó giảm sở hữu xuống còn 2.546.300 đơn vị, tỷ lệ 6,04% vốn.

GMC - CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn - Vào ngày 24/3, cổ đông lớn Lâm Quang Vinh đã bán ra 50.000 cổ phiếu GMC và giảm sở hữu xuống còn 776.150 đơn vị, tỷ lệ 7,24% vốn.

Ông Vinh còn có em trai là ông Lâm Quang Thái hiện cũng đang là cổ đông lớn của GMC với sở hữu 1.762.238 đơn vị, tỷ lệ 16,65% vốn.

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Từ 26/2 đến 27/3, Vietnam Infrastructure Holding Limited đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu HPG và nâng sở hữu lên thành 2.898.753 đơn vị, chiếm 0,69% vốn của HPG.

PTK - CTCP Luyện kim Phú Thịnh - Bà Nguyễn Thị Hiên không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 25/3/2014 sau khi đã bán hết toàn bộ 1,15 triệu cổ phiếu PTK đang nắm giữ, qua đó hoàn thành việc thoái vốn tại đây.

PIT CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex - Từ 28/2 đến 27/3, ông Hà Huy Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đã mua được 78.000 cổ phiếu PIT trong tổng số 80.000 cổ phiếu đăng ký mua và nâng sở hữu lên thành 351.213 đơn vị, tỷ lệ 2,7% vốn. Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký là do biến động của thị trường. Ước tính, ông Thắng đã chi trên 560 triệu đồng để mua số cổ phiếu trên.

HST - CTCP Phát hành sách và thiết bị trường học - Vào ngày 24/3, ông Nguyễn Văn Luận, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã mua thành công 150.00 cổ phiếu đăng ký và nâng sở hữu lên thành 159.150 đơn vị, tỷ lệ 10,69% vốn.

Cùng thời gian này, ông Vũ Thế Phương, Ủy viên HĐQT kiêm Phó giám đốc cũng mua xong 50.000 cổ phiếu và tăng sở hữu lên 55.000 đơn vị, tỷ lệ 3,7% vốn.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Nga đã trở thành cổ đông lớn của HST từ 24/3/2014 sau khi đã mua được 240.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên tới 310.500 đơn vị, chiếm 20,86% vốn của HST.

GMD - CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển - Tại ngày 21/3, Deutsche Bank AG, London Branch, cổ đông lớn đã bán ra 416.360 cổ phiếu GMD và giảm sở hữu xuống còn 6.554.026 đơn vị, tỷ lệ 5,73% vốn.

SVC - CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn - Trong 2 ngày 25 và 26/03, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), cổ đông lớn đã bán ra tổng cộng 637.680 cổ phiếu SVC và giảm sở hữu xuống còn 1.307.790 đơn vị, chiếm 5,24% vốn.

NVT - CTCP Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay - Từ 03/03 đến 25/3, CTCP Thương mại và dịch vụ Danh Việt đã bán thỏa thuận xong 1,156 triệu cổ phiếu NVT, chiếm 1.,28% vốn điệu lệ, qua đó thoái vốn thành công tại đây.

CDC - CTCP Chương Dương - Ông Trần Hữu Duyên không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 21/3/2014 sau khi đã bán ra 104.700 cổ phiếu CDC, làm giảm sở hữu xuống còn 717.200 đơn vị, tương đương 4,749% vốn của CDC.

TSC - CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ - Ông Nguyễn Văn Ba không còn là cổ đông lớn kể từ ngày 21/3/2014 sau khi đã chuyển nhượng 1,625 triệu cổ phiếu TSC, làm giảm sở hữu xuống còn 175.000 đơn vị, tỷ lệ 2,1% vốn.

HDO - CTCP Hưng Đạo Container - Vào ngày 24/3, UB Funds SPC Ltd, cổ đông lớn đã bán ra 121.300 cổ phiếu HDO và giảm sở hữu xuống còn 2.207.800 CP, 14,9% vốn.

PVS - Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí - Từ 19/3 đến 26/3, ông Nguyễn Văn Mậu, Phó tổng giám đốc đã bán được 60.000 cổ phiếu PVS trong tổng số 80.000 cổ phiếu đăng ký và giảm sở hữu xuống còn 40.000 đơn vị. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì giá chưa phù hợp.

PTI - Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện - Từ 21/2 đến 21/3, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, cổ đông lớn chưa bán được 300.000 cổ phiếu PTI như đăng ký do giá không phù hợp, nên vẫn giữ nguyên 6.018.371 đơn vị, tỷ lệ 11,94% vốn.

PSI - CTCP Chứng khoán dầu khí - Vào ngày 26/3, cổ đông lớn Phạm Uyên Nguyên đã mua vào 145.700 cổ phiếu PSI, làm tăng sở hữu từ 4.113.300 đơn vị, tỷ lệ 6,87% vốn, lên thành 4,259 triệu đơn vị, tỷ lệ 7,12% vốn.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TNA - CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam – Bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên đăng ký chào mua công khai 1.258.347 cổ phiếu TNA, tương đương 15,73% vốn điều lệ của TNA nhằm đầu tư tài chính, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu tại TNA. Giá chào mua chính thức là 25.000 đồng/CP. Thời gian thực hiện từ 2/4 đến 5/5. Thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua là ngày 20/5.

NTL - CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm - Ông Đinh Quang Chiến, Thành viên HĐQT Công ty, đăng ký bán ra 1.176.420 cổ phiếu NTL nhằm giải quyết việc tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/4 đến 2/5 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu bán thành công, ông Chiến sẽ giảm sở hữu xuống còn chẵn 1 triệu cổ phiếu NTL, tương đương 1,64% vốn.

VIX - CTCP Chứng khoán Xuân Thành - Bà Nguyễn Thị Vui đăng ký chuyển nhượng toàn bộ 75.000 cổ phiếu VIX nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/4 đến 1/5.

KDC - CTCP Kinh Đô - Ông Mai Xuân Trầm, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 72.500 cổ phiếu KDC từ ngày 1/4 đến 30/4 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu bán thành công, ông Trầm sẽ giảm sở hữu xuống chỉ còn đúng 06 cổ phiếu KDC.

DVP - CTCP ĐT & PT Cảng Đình Vũ - Ông Vũ Hoàng Lâm, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán 40.000 cp từ ngày 02/04 đến 28/04 để giải quyết việc gia đình.

Nguồn: CafeF


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]