Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản Tin Hải Quan Số 0218 (04/02 - 18/02/2018)

Tác giả : TÀI VIỆT | 28 - 02 - 2018 | 5:45 PM | 670 Lượt xem

Tài Việt xin điểm qua một số văn pháp luật trong lĩnh vực Hải Quan cần lưu ý trong tuần qua (04/02 - 18/02/2018):

1. Công văn 783/TCHQ-TXNK ngày 07 tháng 02 năm 2018 do Tổng cục Hải quan ban hành 

Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 1 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính quy định: “1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính: chưa có nguồn tài chính để nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đầu tư cho sản xuất kinh doanh; trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp;

b) Có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định từ 100 tỷ đồng trở lên;

c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

Theo Quyết định số 6976/QĐ-DKVN ngày 4/11/2016, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 thực hiện các công việc liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, thiết bị thuộc dự án. Như vậy, Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 (không phải là trưởng ban quản lý dự án) đứng tên khai báo làm thủ tục nhập khẩu nên Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 không phải là đơn vị được Tập đoàn dầu khí Việt Nam ủy thác thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư và cũng không được Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí ủy quyền nhập khẩu. Do đó, căn cứ quy định trên, Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú 1 không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT 

2. Công văn 780/TCHQ-TXNK ngày 07 tháng 02 năm 2018 do Tổng cục hải quan ban hành

Về việc xác định lượng hàng nhập khẩu và trị giá hải quan của mặt hàng bán thành phẩm và sản phẩm dầu thô với số lượng nhập khẩu chênh lệch nằm trong dung sai hợp đồng.

1. Về việc xác định lượng xăng dầu nguyên liệu nhập khẩu:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 4 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC ngày 6/5/2016 của Bộ Tài chính thì lượng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế hoặc gia công xuất khẩu xăng dầu, khí vận chuyển bằng phương tiện vận tải đường thủy qua cửa khẩu cảng thủy nội địa, cửa khẩu cảng biển được xác định căn cứ theo Thông báo kết quả giám định của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Mặt khác, ngày 24/6/2016 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5852/TCHQ-GSQL hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 8/12/2015 của Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo đó, tại điểm 2a công văn số 5852/TCHQ-GSQL, đối với xăng dầu nhập khẩu, kết quả giám định làm cơ sở thực hiện thủ tục hải quan là kết quả giám định tại tàu (trước khi bơm hàng vào kho), do vậy không phát sinh tỷ lệ hao hụt theo quy định tại Thông tư số 43/2015/TT-BCT.

2. Về việc xác định lượng dầu thô nhập khẩu

Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 4 Điều 4 Thông tư số 69/2016/TT-BTC thì lượng dầu thô nhập khẩu được xác định căn cứ theo Thông báo kết quả giám định về lượng của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Như vậy, căn cứ quy định nêu tại điểm 1, 2 nêu trên, Thông báo kết quả giám định của Thương nhân giám định hoặc Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định là cơ sở để xác định lượng nguyên vật liệu nhập khẩu bao gồm dầu thô và các bán thành phẩm của Công ty.

3. Về trị giá hải quan

- Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư này.

Như vậy, trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu được xác định theo quy định nêu trên, không phân biệt hàng hóa nhập khẩu là hàng nguyên liệu, bán thành phẩm hay thành phẩm (dầu thô).

- Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu thực tế có sự chênh lệch về số lượng so với hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn thương mại: Xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào hóa đơn thương mại và hợp đồng mua bán (điều kiện giao hàng, tỷ lệ dung sai, đặc tính tự nhiên của hàng hóa và điều kiện thanh toán). Trị giá hải quan không được thấp hơn trị giá thực thanh toán ghi trên hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan.

- Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì trường hợp số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực tế có chênh lệch so với hóa đơn thương mại do tính chất của hàng hóa, phù hợp với điều kiện giao hàng và điều kiện thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa thì số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định trên cơ sở trị giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng. Ví dụ: Doanh nghiệp nhập khẩu sợi thuốc lá theo hợp đồng, số lượng 1000 tấn, đơn giá 100USD/tấn, thủy phần ± 2%. Hóa đơn thương mại ghi = 1000 tấn x 100 USD, trị giá thanh toán là 100.000 USD. Khi nhập khẩu cơ quan hải quan kiểm tra qua cân lượng là 1020 tấn hoặc 980 tấn thì trị giá thanh toán để tính thuế là 100.000 USD.

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp số lượng nhập khẩu chênh lệch nằm trong dung sai hợp đồng thì trị giá hải quan là giá thực thanh toán cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thuế suất từng mặt hàng.

Thông tin tổng hợp bởi Tài Việt

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản khác tại:

BẢN TIN HẢI QUAN (04/02 - 18/02/2018)

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]