Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

BẢN TIN HẢI QUAN NGÀY 01-07/08/2022

Tác giả : Admin | 05 - 08 - 2022 | 3:34 PM | 308 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật đáng chú ý trong lĩnh vực Hải Quan thời gian vừa qua (01 - 07/08/2022):

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông báo 3056/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3055/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Paraffinic Naphtha do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3030/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bạc lót trục mã ThorPlas-White do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3029/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bạc lót trục (shaft bearing) mã ThorPlas-Blue do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3027/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bạc lót trục (shaft bearing) mã Thordon SXL do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3026/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bạc lót trục (shaft bearing) mã Thordon PT80 do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3025/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bạc lót trục (shaft bearing) do Tổng cục Hải quan ban hành

Thông báo 3024/TB-TCHQ năm 2022 về kết quả xác định trước mã số đối với Bạc lót trục (shaft bearing) do Tổng cục Hải quan ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 3159/TCHQ-TXNK năm 2022 về chấn chỉnh phân loại hàng hóa đối với mặt hàng vải không dệt kết hợp với plastic do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 1877/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1850/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn trong việc cung cấp số CAS trên hệ thống khai báo nhập khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 1830/HQTPHCM-GSQL năm 2022 về xử phạt vi phạm hành chính khi doanh nghiệp hủy tờ khai hải quan hàng xuất khẩu do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]