Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (15/02 - 20/02/2016)

Tác giả : AA006 | 22 - 02 - 2016 | 10:51 AM | 2016 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (15/02 - 20/02/2016):

Công văn 965/TCHQ-TXNK ngày 02/02/2016 - Hướng dẫn xác định lại mã số HS

Công văn này hướng dẫn xử lý vướng mắc trong việc xác nhận lại mã HS của mặt hàng Contratubex của Công ty Thương mại- Dược- Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, theo đó:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính và Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính; theo chú giải pháp lý 1(e), Chương 30: “các chế phẩm thuộc các nhóm từ 33.03 đến 33.07, ngay cả khi các chế phẩm đó có tính năng phòng bệnh hoặc chữa bệnh, thì không thuộc Chương 30”, thì mặt hàng “Contractubex Gel, 10GM” thuộc Chương 33, nhóm 33.04 “Mỹ phẩm hoặc các chế phẩm để trang điểm và các chế phẩm dưỡng da (trừ dược phẩm), kể cả các chế phẩm chống nắng hoặc bắt nắng; các chế phẩm dùng để trang điểm móng tay hoặc móng chân.”, thuộc phân nhóm 1 gạch “- Loại khác”, mã số 3304.99.90 “---Loại khác”, do bản chất mặt hàng là một dạng chế phẩm dưỡng da (không phải dược phẩm), dùng để chống tăng sinh phì đại, chống viêm, làm mềm và phẳng mô sẹo (mục đích để làm đẹp và dưỡng da). Mặt hàng về bản chất tương tự các mặt hàng Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo (như Xclair, Atopiclair, Dermatix), đã được định danh tại mã số 9825.00.00 “Chất làm đầy da (Restylane); Kem hỗ trợ chức năng bảo vệ da, gel làm giảm sẹo (như Xclair, Atopiclair, Dermatix)”, thuộc Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT thì: “Danh mục thuộc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là cơ sở để khai báo hải quan khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Cá nhân, tổ chức khi nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm vào Việt Nam căn cứ vào các danh mục ban hành kèm theo Quyết định này để khai hải quan.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số hàng hóa trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này, Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) sẽ chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất và quyết định mã số.”

Theo Khoản 4, Điều 19, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:“Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”

Công văn 1084/TCHQ-GSQL ngày 04/02/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập - tái xuất, gửi kho ngoại quan

Công văn này trả lời công văn số 105/HQCB-NV ngày 27/1/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng và công văn số 31/CV-CM ngày 15/1/2016 của Công ty CP Kinh doanh kho ngoại quan Chi Ma Bắc Kinh về việc sử dụng tạm thời kho ngoại quan để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thực phẩm chờ tái xuất ra nước ngoài, theo đó:

1. Về việc hàng hoá gửi kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu xuất để chờ xuất khẩu:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 83 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 5 Điều 82 Thông tư số 38/2015/TT-BTC,

Trường hợp hàng hóa tạm nhập, tái xuất đã làm thủ tục tái xuất và đã tập kết tại khu vực cửa khẩu xuất nhưng chưa xuất khẩu được hoặc chưa xuất khẩu hết; nếu doanh nghiệp có văn bản đề nghị và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất chấp thuận thì được gửi kho ngoại quan tại khu vực cửa khẩu xuất để chờ tái xuất, với điều kiện:

- Thời hạn lưu giữ phải trong thời hạn lưu giữ hàng hóa tại nhập, tái xuất tại Việt Nam theo quy định.

- Hàng hóa đưa vào kho ngoại quan phải được lưu giữ tại khu vực riêng, tách biệt với khu vực lưu giữ các loại hàng hóa gửi kho ngoại quan khác.

2. Quản lý hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan:

Chủ kho ngoại quan thực hiện việc cập nhật thông tin hàng hóa nhập kho ngoại quan vào phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan của chủ kho ngoại quan (ghi chú rõ hàng hóa tạm gửi kho ngoại quan chờ xuất khẩu) và chia sẻ các thông tin trên với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

Chi cục Hải quan căn cứ thông tin hàng hóa trên tờ khai tái xuất để giám sát, quản lý hàng hóa nhập kho ngoại quan và lưu giữ trong kho đồng thời đối chiếu với hàng hóa thực tế gửi kho ngoại quan.

3. Về công tác giám sát hải quan:

Giao Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất (đồng thời là Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan) chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ lô hàng từ khi hàng hóa tới khu vực cửa khẩu xuất, gửi kho ngoại tới khi thực xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đảm bảo không để xảy ra tình trạng thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

Công văn 1091/TCHQ-TXNK ngày 04/02/2016 - Hướng dẫn nhập khẩu miễn thuế ấn phẩm, tài liệu của hãng hàng không Qatar Airways Ltd

Công văn này Trả lời công văn số 01JAL/29012016 ngày 29/01/2016 của Hãng hàng không JAPAN AIRLINES Co. Ltd về việc xác nhận các loại thuế được miễn theo hiệp định, theo đó:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11, thì Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập là thỏa thuận bằng văn bản được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước hoặc nhân danh Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một hoặc nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế hoặc chủ thể khác của pháp luật quốc tế, không phụ thuộc vào tên gọi là hiệp ước, công ước, hiệp định, định ước, thỏa thuận, nghị định thư, bản ghi nhớ, công hàm trao đổi hoặc văn kiện có tên gọi khác.

Căn cứ khoản 21 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì: Hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế được miễn thuế nhập khẩu.

2. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế:

Căn cứ Khoản 1, khoản 4 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì:

Hàng hóa nêu tại khoản 21 Điều 103 Thông tư này thuộc trường hợp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 105 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên.

Nguồn: taiviet.net

 

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 0516

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]