Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (09/03 - 14/03/2015)

Tác giả : AA001 | 16 - 03 - 2015 | 7:37 PM | 2213 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (09/03 - 14/03/2015):

Công văn 173/GSQL-GQ2 ngày 09/03/2015 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX:

Công văn này giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX. Theo đó, quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu. Do vậy, hàng hóa mua bán giữa DNCX với nội địa phải làm thủ tục hải quan. Riêng hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam thì DNCX, người bán hàng cho DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và hải quan.

Công văn 1893/TCHQ-QLRR ngày 10/03/2015 - Trả lời vướng mắc về phân luồng tờ khai hải quan:

Công văn này trả lời vướng mắc về phân luồng tờ khai hải quan. Cụ thể, ngày 25/10/2013, Công ty đã bị cơ quan hải quan xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý không khai hàng hóa nhập khẩu nhằm mục đích trốn thuế. Do vi phạm trên, Công ty bị cơ quan Hải quan đánh giá là doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan theo điểm ii tiết c1 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính và bị kiểm tra thực tế hàng hóa theo tiết c khoản 2 Điều 26 Thông tư số 175/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Công văn 1946/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2015 - Về vướng mắc hoàn thuế:

Công văn này giải đáp vướng mắc về hoàn thuế. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ và Điều 26 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa, trường hợp hủy tờ khai thì thực hiện hoàn trả tất cả các loại thuế (thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT) thuộc tờ khai đó theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa.

Công văn 1965TCHQ-KTSTQ ngày 12/03/2015 - Quản lý, sử dụng nguyên phụ liệu chênh lệch:

Công văn này hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng nguyên phụ liệu chênh lệch. Theo đó, về số lượng nguyên vật liệu chênh lệch giữa tồn kho thực tế với thanh khoản Công ty tự rà soát và báo cáo rõ với cơ quan hải quan nội dung sau: tính đến ngày cuối kỳ báo cáo, số lượng nguyên vật liệu chênh lệch đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu, số lượng nguyên vật liệu còn tồn chưa đưa vào sản xuất. Công ty cam kết thời hạn đưa vào sử dụng hết số lượng nguyên vật liệu chênh lệch, nhưng không chậm hơn ngày 31/12/2015. Quá thời hạn cam kết, nếu công ty không thực hiện, Tổng cục Hải quan sẽ xử lý theo quy định

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]