Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin tức

Tin kinh tế thế giới nổi bật trong tuần (từ 10/02/2014 đến 14/02/2014)

Tác giả : AA 006 | 08 - 02 - 2014 | 9:25 AM | 840 Lượt xem

Trong tuần từ 10/02/2014 đến 14/02/2014, kinh tế thế giới có các dự báo về các chỉ số kinh tế có thể ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ và chứng khoán dưới đây: 

Ngày
Date
Sự kiện
Report

Dự báo biến động (+Tăng/-Giảm)
Forecast

Đồng tiền
chịu
ảnh hưởng

Affected currency
Ảnh hưởng
Impact
 10/02/14  Sản lượng công nghiệp Pháp
French Industrial Production m/m
-0.1% EUR Trung bình
Medium
10/02/14 Giám sát doanh số bán lẻ của BRC
BRC Retail Sales Monitor y/y 
0.4% GBP Trung bình
Medium
10/02/14 Cán cân thương mại
Trade Balance
24.2B CNY Mạnh
High
11/02/14 Các khoản vay mới
New Loans
483B CNY Trung bình
Medium
11/02/14 Số lượng tuyển dụng
JOLTS Job Openings
4.04M USD Trung bình
Medium
11/02/14 Hoạt động đại học Công nghiệp
Tertiary Industry Activity m/m
-0.2% JPY Trung bình
Medium
12/02/14 Dự trữ dầu thô
Crude Oil Inventories
0.4M USD Trung bình
Medium
12/02/14 Thay đổi việc làm
Employment Change
15.3K AUD Mạnh
High
12/02/14 Tỷ lệ thất nghiệp
Unemployment Rate
5.9% AUD Mạnh
High
13/02/14 Doanh số bán lẻ hàng nguyên liệu
Core Retail Sales m/m
0.2% USD Mạnh
High
13/02/14 Doanh số bán lẻ
Retail Sales m/m
0.0% USD Mạnh
High
13/02/14 Đơn thất nghiệp
Unemployment Claims
331K USD Mạnh
High
13/02/14 Chỉ số CPI tháng Trung Quốc
CPI y/y
2.4% CNY Mạnh
High
14/02/14 Doanh số bán hàng sản xuất 
Manufacturing Sales m/m
0.3% CAD Mạnh
High
14/02/14 Niềm tin tiêu dùng bởi University of Michigan
Prelim UoM Consumer Sentiment
80.6 USD Mạnh
High

 

Nguồn: Tài Việt


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]