Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế GTGT tháng 5/2024

Tác giả : admin | 08 - 06 - 2024 | 8:39 PM | 33 Lượt xem

TT Văn bản Ngày tháng
1 Công văn 2159/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 21/05/2024
2 Công văn 2155/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 21/05/2024
3 Công văn 2154/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 21/05/2024
4 Công văn 2132/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
5 Công văn 2125/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 20/05/2024
6 Công văn 2086/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 16/05/2024
7 Công văn 2009/TCT-CS năm 2024 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 13/05/2024
8 Công văn 1975/TCT-CS năm 2024 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
9 Công văn 1974/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành 10/05/2024
10 Công văn 1911/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
11 Công văn 1917/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 08/05/2024
12 Công văn 1902/TCT-KK năm 2024 khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn thay thế do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
13 Công văn 1902/TCT-KK năm 2024 khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn thay thế do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
14 Công văn 26445/CTHN-TTHT năm 2024 lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành 07/05/2024
15 Công văn 1899/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
16 Công văn 1898/TCT-CS năm 2024 chính sách giảm thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
17 Công văn 1880/TCT-CS năm 2024 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
18 Công văn 1893/TCT-CS năm 2024 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
19 Công văn 1897/TCT-CS năm 2024 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 07/05/2024
20 Công văn 26040/CTHN-TTHT năm 2024 kê khai và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh ở Hà Nội do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành 06/05/2024
21 Công văn 1869/TCT-TTKT năm 2024 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành 06/05/2024
22 Công văn 1875/TCT-KK năm 2024 khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành 06/05/2024

 

Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]