Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn có thêm 3 ngày để công bố thông tin

Tác giả : AA005 | 08 - 02 - 2014 | 8:47 AM | 1462 Lượt xem

Theo UBCK, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, trong dự thảo Thông tư sửa đổi đã cho phép các tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất trong các trường hợp sau: Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn và các công ty con/công ty liên kết của tổ chức này đều phải lập và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định. Tuy nhiên, với tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được lùi thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất thêm 3 ngày.

Ngoài ra, các trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn có công ty con hoặc công ty liên kết mà các công ty này thuộc diện được lùi thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất như trên thì Bộ Tài chính cho phép tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn được lùi tiếp thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất của mình thêm tối đa 3 ngày so với thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất đã được điều chỉnh của công ty con/công ty liên kết.

Nhưng việc cộng dồn để lùi thời hạn công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn không được vượt quá 7 ngày.

Nguồn: Lao Động.


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]