Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (01/09 - 06/09/2014)

Tác giả : AA001 | 08 - 09 - 2014 | 11:49 AM | 879 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (01/09 - 06/09/2014):

Công văn 10699/TCHQ-TXNK ngày 29/08/2014: Hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ.

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc hoàn tiền lệ phí hải quan đối với loại hình XNK tại chỗ. Cụ thể như sau:

- Trường hợp doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh, nộp lệ phí cho các tờ khai tiếp theo: Quy trình thực hiện tương tự quy trình điều chỉnh các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt khác theo quy định tại Điều 130 Thông tư 128/TT-BTC ngày 10/9/2013 của BộTài chính.

- Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh nộp lệ phí cho các tờ khai tiếp theo và đề nghị được hoàn: Doanh nghiệp có văn bản đề nghị hoàn tiền lệ phí hải quan và xuất trình đầy đủ các chứng từ liên quan đến việc nộp khoản tiền lệ phí hải quan nêu trên, cơ quan Hải quan ra quyết định hoàn thuế theo mẫu số C21-HQ ban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007.

Công văn 10704/TCHQVNACCS ngày 29/08/2014: Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Cụ thể như sau:

1. Việc xóa nợ cưỡng chế thuế trên Hệ thống VNACCS/VCIS:

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp chứng minh  đã thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí, phạt chậm nộp, không còn nợ cưỡng chế và Chi cục nơi đăng ký tờ khai kiểm tra, chấp thuận thì phải cập nhật thông tin, xử lý dữ liệu kịp thời trên hệ thống kế toán thuế tập trung đảm bảo việc trao đổi thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS để doanh nghiệp thực hiện khai báo tờ khai hải quan vào ngày hôm sau;

- Chi cục nơi đăng ký tờ khai căn cứ vào trường hợp cụ thể xem xét, giải quyết cho doanh nghiệp thực hiện khai báo từ xa hoặc thủ công theo quy định.

2. Thông quan tờ khai tạm nhập khẩu có bảo lãnh:

Trường hợp tờ khai tạm nhập khẩu có sử dụng bảo lãnh thì người khai hải quan thực hiện thủ tục bảo lãnh theo quy định và mã ngân hàng bảo lãnh sử dụng để cập nhật vào hệ thống kế toán thuế tập trung của Hải quan là Bộ mã do Ngân hàng nhà nước cấp (mã 8 số) được công bố trên website: www.customs.gov.vn.

3. Trừ lùi tờ khai tạm nhập

Hệ thống VNACCS/VCIS được thiết kế trừ lùi theo số lượng hàng thực nhập đối với loại hình tạm nhập tái xuất, do đó số lượng hàng tái xuất phải phù hợp với số lượng hàng đã thực nhập. Trường hợp phát sinh chênh lệch thì doanh nghiệp thực hiện khai sửa đổi bổ sung theo quy định và thực hiện sửa đổi thông tin quản lý tạm nhập tái xuất bằng nghiệp vụ (TIA/TIB) đến cơ quan Hải quan.

4. Chương trình duyệt trình ký

Hệ thống VNACCS/VCIS không có bất kỳ chức năng “Duyệt trình ký”. Đối với phần mềm phía doanh nghiệp có chức năng này, đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với các công ty cung cấp phần mềm để được hỗ trợ.

5. Khai báo điều kiện giao hàng FOB

Trường hợp mua bán hàng hóa điều kiện giao hàng là FOB kho ngoại quan và không phát sinh chi phí vận tải, bảo hiểm thì khai báo như sau:

- Khai ô “Điều kiện giá hóa đơn” là CFR, đồng thời tại ô “chi tiết khai trị giá” khai điều kiện giao hàng thực tế FOB và giải trình rõ lý do giá FOB = CFR;

- Ô “Tổng trị giá hóa đơn” nhập tổng trị giá trên hóa đơn.

6. Giới hạn trị giá thuế

- Trường hợp chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn” vượt quá ký tự cho phép thì thực hiện khai thủ công bằng thủ tục khai từ xa;

- Trường hợp chỉ tiêu “Tổng trị giá hóa đơn” không vượt quá ký tự cho phép, nhưng các chỉ tiêu “Tổng số tiền thuế phải nộp”, “Trị giá hóa đơn” và “Số tiền thuế” vượt quá ký tự cho phép thì thực hiện tách nhiều tờ khai cho một lô hàng để khai báo đến hệ thống VNACCS/VCIS.

Công văn 10700/TCHQ-TXNK ngày 29/08/2014: Phí bản quyền, phí giấy phép.

Công văn này giải đáp vướng mắc về phí bản quyền, phí giấy phép và nghĩa vụ thuế liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 18 khoản 1 Điều 1 Thông tư số 29/2014/TT-BTC ngày 26/2/2014 thì phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa liên quan đến hàng hóa nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Hàng hóa nhập khẩu được bán lại nguyên trạng tại thị trường Việt Nam hoặc được gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu;

- Hàng hóa nhập khẩu có gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại thị trường Việt Nam.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp Công ty Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ các nước như Thái Lan, Trung Quốc, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Đài Loan sau đó bán nguyên trạng hoặc có gắn nhãn hiệu hàng hóa khi bán tại thị trường Việt Nam thì coi là thỏa mãn điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”.

Phí bản quyền, phí giấy phép là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu ngoài việc đáp ứng điều kiện “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”, còn phải đáp ứng điều kiện “như một điều kiện mua bán”, phải chưa được tính trong giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán và có số liệu, khách quan định lượng được.

Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty xem xét hồ sơ cụ thể và đối chiếu với quy định nêu trên để xác định khoản phí bản quyền có phải cộng hay không cộng khoản phí bản quyền vào trị giá hàng nhập khẩu khi khai báo hải quan đúng quy định.

Công văn 10703/TCHQVNACCS ngày 29/08/2014: Vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

Công văn này giải đáp một số vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Cụ thể như sau:

1. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát

- Việc phản ánh Hải quan cửa khẩu không thấy được tờ khai nên không xác nhận và doanh nghiệp phải liên hệ với Hải quan nơi đăng ký tờ khai để xác nhận.

2. Kết nối thông tin giữa Hải quan và các Bộ ngành có liên quan

- Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang triển khai “Cổng thông tin thanh toán điện tử” để kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, các Ngân hàng nhằm cải tiến và rút ngắn thời gian xử lý thu nộp các khoản thuế, phí, lệ phí....;

- Ngoài ra, Ngành Hải quan sẽ tăng cường kết nối với các Bộ, Ngành để hỗ trợ các đơn vị tra cứu thông tin tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục phục vụ cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, Tổng cục Hải Quan đang triển khai “Dự án một cửa quốc gia” lấy thông tin từ các Bộ, Ngành để phục vụ cho công tác quản lý của Hải quan nhằm giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 3414

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]