Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (29/12/2014 - 03/01/2015)

Tác giả : AA006 | 03 - 01 - 2015 | 3:25 PM | 1854 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (29/12/2014 - 03/01/2015):

Công văn 15422/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2014 - Hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ

Công văn này hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại chỗ tại các đơn vị nội bộ. Theo đó, khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ có trách nhiệm Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo mẫu số 01/TBXNKTC (ban hành kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ), nội dung thông báo này là giữa cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất và thủ tục nhập, không yêu cầu Công ty phải lập và gửi cho bên nhập khẩu. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu chưa nhận được Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi đến theo mẫu số 01/TBXNKTC nói trên thì vẫn phải thực hiện làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục và có trách nhiệm yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi Thông báo này để phục vụ việc quản lý tiếp theo.

Công văn 15268/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2014 - Vướng mắc về tính tiền chậm nộp

Công văn này giải đáp vướng mắc về tính tiền chậm nộp. Theo đó, nếu Công ty nộp số tiền thuế ấn định vào ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế thì không bị tính tiền chậm nộp. Trường hợp Công ty nộp tiền thuế ấn định sau ngày ban hành Quyết định ấn định thuế thì phải tính tiền chậm nộp. Số ngày chậm nộp được tính từ sau ngày cơ quan hải quan quyết định ấn định thuế đến trước ngày Công ty thực nộp số tiền thuế ấn định.

Công văn 15423/TCHQ-GSQL ngày 30/12/2014 - Vướng mắc liên quan đến việc thông báo về việc làm thủ tục XNK tại chỗ sẽ làm lộ thông tin và giá với bên thứ ba

Công văn này giải đáp vướng mắc liên quan đến việc thông báo về việc làm thủ tục XNK tại chỗ sẽ làm lộ thông tin và giá với bên thứ ba. Theo đó, để thống nhất thực hiện việc quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ tại các đơn vị nội bộ thuộc cơ quan Hải quan, ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính ban hành công văn số 14397/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể. Khi hoàn thành thủ tục xuất khẩu tại chỗ, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ có trách nhiệm Thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo mẫu số 01/TBXNKTC (ban hành kèm theo công văn số 14397/BTC-TCHQ), nội dung thông báo này là giữa cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất và thủ tục nhập, không yêu cầu Công ty phải lập và gửi cho bên nhập khẩu. Trường hợp Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu chưa nhận được Thông báo của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi đến theo mẫu số 01/TBXNKTC nói trên thì vẫn phải thực hiện làm thủ tục nhập khẩu cho doanh nghiệp dựa trên thông tin trên tờ khai xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục và có trách nhiệm yêu cầu Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu gửi Thông báo này để phục vụ việc quản lý tiếp theo.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 5114

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]