Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Thực hiện quy định mới về hợp tác xã

Tác giả : BP ĐLHQ | 19 - 01 - 2014 | 8:20 AM | 1608 Lượt xem

Theo quy định tại Luật Hợp tác xã 2012, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam cũng có thể tham gia vào HTX, để trở thành thành viên HTX, người nước ngoài ngoài việc đáp ứng các quy định tại Luật hợp tác xã còn phải đáp ứng các quy định sau tại Nghị định 193/2013/NĐ-CP:

- Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Trường hợp tham gia HTXtạo việc làm thì phải thực hiện đầy đủ các quy định vềlao động là người nước ngoài.

- Đối với HTXcó ngành nghề kinh doanh hạn chế về tỷ lệ sở hữu vốn của người nước ngoài thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật đầu tư liên quan tới ngành nghề đó.

- Các điều kiện khác do điều lệ hợp tác xã quy định.

Đối với các pháp nhân muốn tham gia vào HTX thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có nhu cầu hợp tác với các thành viên khác và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX;

- Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của HTX. Người ký đơn phải là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đó;

- Người đại diện của pháp nhân tại HTX là người đại diện hợp pháp của pháp nhân đó (đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền);

- Góp vốn nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã;

Nghị định 193/2013/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ 27/1/2014.

Theo Thư Viện Pháp Luật


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]