Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Tin tức

MỨC ĐÓNG BHXH SẼ THAY ĐỔI TỪ 01/01/2019

Tác giả : AA006 | 19 - 12 - 2018 | 6:31 PM | 407 Lượt xem

Chính phủ ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018, có hiệu lực từ 01/01/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Việc tăng mức lương tối thiểu vùng sẽ kéo theo việc điều chỉnh tăng mức đóng BHXH bắt buộc ở mức tối thiểu của doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 1/1/2019, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc ở mức thấp nhất sẽ được tính dựa trên mức lương tối thiểu vùng mới, áp dụng Khoản 2, Điều 6, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt nam, cụ thể:

Địa bàn doanh nghiệp hoạt động  Mức lương tối thiểu Lao động phổ thông Lao động qua đào tạo
Vùng I 4.180.000 đồng/tháng 4.180.000 đồng/tháng  4.472.600 đồng/tháng
Vùng II 3.710.000 đồng/tháng 3.710.000 đồng/tháng  3.969.700 đồng/tháng
Vùng III 3.250.000 đồng/tháng 3.250.000 đồng/tháng  3.477.500 đồng/tháng
Vùng IV 2.920.000 đồng/tháng 2.920.000 đồng/tháng 3.124.400 đồng/tháng

Mức đóng, trách nhiệm đóng và phương thức đóng được quy định tại Điều 85, 86 Luật BHXH, và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bản tin tổng hợp bởi Tài Việt


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]