Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Hội nghị góp ý kiến về thuế tối thiểu toàn cầu ngày 20/10/2023 tại Quy Nhơn

Tác giả : admin | 24 - 10 - 2023 | 10:52 AM | 132 Lượt xem

Ngày 20/10/2023, hội nghị lấy ý kiến về thuế tối thiểu toàn cầu đã diễn ra tại Quy Nhơn với sự chủ trì của Tổng Cục thuế và sự tham gia của đại diện các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. 

Dự thảo Nghị Quyết về thuế tối thiểu đề cập đến một số nội dung chính sau: 

- Đối tượng áp dụng là các tập đoàn đa quốc gia có doanh thu hợp nhất trong ít nhất 2/4 năm liền kề từ 750 triệu Euro trở lên.

- Báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo các chuẩn mực kế toán tài chính được phép áp dụng tức là chuẩn mực được chấp nhận hoặc chuẩn mực khác được điều chỉnh để loại trừ mọi khác biệt trọng yếu. Chuẩn mực được chấp thuận gồm chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), các nguyên tắc được chấp thuận chung của Úc, Brazil, Canada, các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, các quốc gia thành viên của Khu vực kinh tế châu Âu, Hong Kong, Nhật Bản, Mexico,New Zealand, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Vương quốc Anh và Hợp chủng Hoa Kỳ.   

- Thuế suất thuế tối thiểu là 15%.

- Việc kê khai và nộp thuế được thực hiện trong 12 tháng đối với thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT), 18 tháng (lần đầu), 15 tháng (lần tiếp theo) đối với tờ khai thuế TNDN bổ sung kèm thuyết minh giải trình chênh lệch do khác biệt giữa các chuẩn mực kế toán tài chính.

138 nước và thể chế đồng ý dấu mốc lịch sử này thực hiện thỏa thuận thuế toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc không có sự cạnh tranh về thuế giữa các quốc gia này để thu hút đầu tư.

- Thỏa thuận này sẽ được áp dụng cho năm tài chính 2024 trở đi.

Nguồn: Tài Việt


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]