Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Bản tin thuế 06-12/06/2022

Tác giả : Admin | 12 - 06 - 2022 | 8:34 AM | 900 Lượt xem

A - VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

Thông báo 169/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 163/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại buổi họp triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Quyết định 958/QĐ-BTC năm 2022 phê duyệt phương án kiểm tra thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 và Thông tư 69/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B - CÔNG VĂN 

Công văn 5405/BTC-CST năm 2022 về chính sách thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 1912/TCT-DT năm 2022 về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 25530/CTHN-TTHT năm 2022 xử lý hóa đơn sai sót do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1912/TCT-DT năm 2022 về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023; dự kiến 03 năm 2023-2025 do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 25532/CTHN-TTHT năm 2022 về chính sách thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP và tiền thuê đất được giảm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25531/CTHN-TTHT năm 2022 về phương pháp kê khai, tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25536/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25534/CTHN-TTHT năm 2022 về người nộp lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25539/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động nhận viện trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25542/CTHN-TTHT năm 2022 về thuế suất thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với việc xuất khẩu kim loại hiếm Metariod (thiên thạch) do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 5070/BTC-CST năm 2022 về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 25024/CTHN-TTHT năm 2022 về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 1873/TCT-TTKT năm 2022 về tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 25025/CTHN-TTHT năm 2022 về ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25017/CTHN-TTHT năm 2022 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Công văn 25019/CTHN-TTHT năm 2022 về phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

*Nguồn: Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]