Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (22/08 - 27/08/2016)

Tác giả : Admin | 27 - 08 - 2016 | 10:58 AM | 1242 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (22/08 - 27/08/2016)

Công văn 1114/GSQL-GQ2 ngày 22/08/2016 - Hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài, theo đó : 

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 01-07CC/2016 ngày 29/7/2016 của Công ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam về đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có hoạt động mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 24/07/2013 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, được mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài, bao gồm hàng hóa do doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khác nhập khẩu vào Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo các điều kiện nêu tại Điều 3 Thông tư này.

Theo quy định tại khoản 1c, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2016 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Công văn 1117/GSQL-GQ2 ngày 22/08/2016 - Về thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa tạm nhập thực hiện dự án, theo đó :

Cục Giám sát quản lý về hải quan nhận được văn bản số 0208/SS-CV ngày 02/8/2016 của Công ty Samsung C&T Corporation và văn bản số 0208/ST ngày 02/8/2016 của Công ty TNHH Si Tech Vina hỏi về thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hàng hóa đã nhập khẩu theo loại hình tạm nhập-tái xuất thực hiện dự án. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã tạm nhập nay thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Công văn 7955/TCHQ-GSQL ngày 22/08/2016 - Về khai mã số hàng hoá, theo đó :

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TRASAS-201602 ngày 20/7/2016 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng Hải (sau đây gọi là Công ty) về việc mã HS trên C/O. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về việc khai mã HS trên C/O:

Điều 6, Phụ lục 7 Thông tư số 21/2010/TT-BCTngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương quy định: “5. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một C/O, với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với từng mặt hàng đó”. Do vậy, đối với các hàng hóa khác nhau, có tiêu chí xuất xứ khác nhau phải được khai báo chi tiết trên C/O và phù hợp với khai báo trên các chứng từ khác thuộc hồ sơ hải quan.

2. Về việc khai mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan:

Việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt được quy định tại Chú giải pháp lý Phần VI và VII Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam như sau:

“1. Các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hay nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong đó một số hoặc tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng nằm trong Phần này được trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của Phần VI hay VII, phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đó, với điều kiện các phần cấu thành đó thỏa mãn:

(a) theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại;

(b) được đi kèm cùng với nhau; và

(c) có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm.”

Như vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty đáp ứng chú giải nêu trên thì sẽ được phân loại thành bộ sản phẩm, trường hợp không thỏa mãn thì sẽ khai riêng từng loại nguyên liệu, phụ gia tương ứng với từng mã số hàng hóa.

 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

Bản tin hải quan số 2716

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]