Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực hải quan đáng lưu ý tuần qua (05/09 - 10/09/2016)

Tác giả : Admin | 10 - 09 - 2016 | 11:06 AM | 1495 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực hải quan cần lưu ý trong tuần qua (05/09 - 10/09/2016)

Công văn 1175/GSQL-GQ1 ngày 06/09/2016 - Về khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan, theo đó :

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2016/CV-FIC ngày 23/8/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư y tế T&P phản ánh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP Hà Nội về nội dung nêu tại trích yếu. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5 phụ lục II ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì tiêu chí “Phương thức thanh toán” không thuộc các tiêu chí Hệ thống hỗ trợ sửa sau thông quan; đối chiếu với điểm 3 phụ lục II thì tiêu chí “Phương thức thanh toán” không thuộc các tiêu chí không được khai bổ sung, do vậy, căn cứ theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, người khai hải quan được khai bổ sung tiêu chí “Phương thức thanh toán” trên tờ khai hải quan theo văn bản đề nghị khai bổ sung tại mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung.

Công văn 1144/GSQL-GQ3 ngày 08/09/2016 - Về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O, theo đó :

Theo quy định Điều 16, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên, doanh nghiệp phải nộp bản chính C/O được cấp theo đúng quy định tại Hiệp định tương ứng. Do vậy, trường hợp doanh nghiệp nộp được C/O cho các hàng hóa nhập khẩu (không phân biệt loại hình nhập khẩu) sẽ được xem xét để hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo quy định.

Công văn 1142/GSQL-GQ2 ngày 08/09/2016 - Xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiếp vận Kintetsu Việt Nam, theo đó :

Trả lời công văn số 20160628 ngày 28/6/2016 của Công ty TNHH Tiếp vận Kintetsu đề nghị giải quyết vướng mắc đối với trường hợp của Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì Chi cục trưởng chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan quyết định việc hoàn thuế, không thu thuế cho người nộp thuế theo quy định tại Thông tư này. Theo đó, doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan nào thì thực hiện nộp hồ sơ hoàn thuế tại Chi cục đó.

Vì vậy, đối với tờ khai số 10080214411/E31 ngày 01/4/2016 của Công ty TNHH Kwang Jin Việt Nam đăng kí tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài thì Công ty thực hiện việc hoàn thuế, không thu thuế (nếu có) tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài.

2/ Công ty có trách nhiệm sử dụng số nguyên vật liệu nhập khẩu của tờ khai số 10080214411/E31 dẫn trên theo đúng mục đích sử dụng đã khai báo với cơ quan hải quan, thực hiện việc quyết toán tình hình sử dụng nguyên vật liệu theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên và nộp báo cáo quyết toán tại Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp theo quy định.

3/ Về vấn đề nợ thuế, Cục Hải quan Tp.Hà Nội có công văn số 2838/HQHN-GSQL ngày 05/8/2016 trả lời về vấn đề này.

Nguồn: taiviet.net

 Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin hải quan số 2816

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]