Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Từ 01/6 không phát hành hóa đơn xuất khẩu

Tác giả : AA005 | 26 - 04 - 2014 | 3:25 PM | 900 Lượt xem

Theo hướng dẫn mới nhất của Tổng cục Thuế thì từ 01/6/2014 cơ quan thuế sẽ không nhận thông báo phát hành đối với hóa đơn xuất khẩu.

Tuy nhiên, nếu tổ chức kinh doanh hay doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn xuất khẩu trước ngày 1/3/2014 thì vẫn đựơc tiếp tục sử dụng nếu có nhu cầu.

Trường hợp có thông báo phát hành đối với hóa đơn xuất khẩu trước ngày 1/6/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức phải đăng ký số lượng hóa đơn còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 31/7/2014 để được tiếp tục sử dụng.

Nội dung trên đựơc hướng dẫn tại Công văn hỏa tốc 1412/TCT-CS về sử dụng hóa đơn xuất khẩu ban hành ngày 25/4/2014.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]