Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Thông báo Kể từ ngày 01/03/2014 không sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi xuất khẩu hàng hóa

Tác giả : AA005 | 26 - 04 - 2014 | 3:45 PM | 827 Lượt xem

Ngày 17/01/2014 Chính Phủ ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Có bốn vấn đề các Doanh nghiệp cần lưu ý:

1/ Kể từ ngày 01/03/2014 khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (đối với Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) hoặc hóa đơn bán hàng (đối với Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp).

Như vậy, kể từ ngày 01/3/2014 không còn sử dụng hóa đơn xuất khẩu khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài cũng như xuất khẩu tại chỗ.

Tuy nhiên, do Nghị định sửa đổi khoản 1 Điều 4 không nhắc tới tiết a, chỉ có tiết b,c,d do đó Người nộp thuế cũng như các cơ quan thuế còn băn khoăn chưa chắc chắn. Vì vậy, tại Hội nghị tấp huấn chính sách thuế ngày 17-18/3/2014 của Tổng cục Thuế tại TP Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Tổng cục thuế đã đề nghị các Cục Thuế thông báo cho Người nộp thuế biết theo Nghị định số 04/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2014  không còn sử  dụng hóa đơn xuất khẩu.

Việc xử lý hóa đơn xuất khẩu không còn sử dụng được thực hiện theo Điều 27 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính.

Việc các Doanh nghiệp đã lỡ sử dụng hóa đơn xuất khẩu sau ngày 01/3/2014 và tránh lãng phí do tồn nhiều hóa đơn đã in sẽ có hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

2/ Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức có hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp (trừ đối tượng đủ điều kiện được tạo hóa đơn đặt in) phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in. Trong thời hạn 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn đặt in của doanh nghiệp.

3/ Nghị định  số 04/2014/NĐ-CP quy định các Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế  hoặc doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế thì không được sử dụng hóa đơn đặt in mà phải thực hiện mua hóa đơn của Cơ quan Thuế trong 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng , nếu đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn , cơ quan theu61 thông báo cho doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn.

4/ Các cá nhân kinh doanh không được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ.

Nguồn: Cục Thuế Đồng Nai


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]