Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tác giả : admin | 17 - 12 - 2020 | 3:57 PM | 75 Lượt xem

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP có một số điểm mới cơ bản so với Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Nghị đinh 68/2020/NĐ-CP như sau:   

- Người nộp thuế phải cung cấp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (HSXĐGGDLK) trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan thuế, và có thể được gia hạn 1 lần không quá 15 ngày làm việc. 

- Nâng mức chi phí lãi vay khống chế từ 20% lên 30%, được hồi tố năm 2017, 2018 đồng thời cho bù trừ với lãi tiền gửi, tiền cho vay. Dự kiến số thuế phải hoàn hoặc khấu trừ khoảng 4.785 tỷ đồng.

- Mở rộng đối tượng loại trừ áp dụng quy định giới hạn chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp: tổ chức tín dụng và tổ chức kinh doanh bảo hiểm (theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP), các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại; các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn mới và giảm nghèo bền vững); các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án phúc lợi công cộng khác).

- Thay đổi quy định về nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia: Nghị đinh 20/2020/NĐ-CP quy định cùng thời điểm nộp tờ khai quyết toán, quy định mới chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao.

- Các quy định về quản lý giá giao dịch liên kết được hoàn chỉnh sửa đổi phù hợp với Luật Quản lý thuế số 38: Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 đã được Quốc hội thông qua, theo đó tại các Điều 3, 12, 17, 42, 43, 50 và Điều 142 đã quy định các nguyên tắc của việc quản lý thuế đối với giao dịch liên kết. Nghị định số 132 quy định các nội dung về quản lý giá giao dịch liên kết được hoàn chỉnh lại cho phù hợp, thống nhất với Luật Quản lý thuế số 38.

*Tài Việt tổng hợp


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]