Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Một số thay đổi về chính sách thuế trong thời gian tới

Tác giả : Admin | 12 - 07 - 2016 | 11:41 AM | 783 Lượt xem

Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 7 thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên, theo đó : 

Điều 1. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Thuế suất thuế tài nguyên làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định tại Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành kèm theo Nghị quyết số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn.

1. Nghị định số 49 sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá như sau:

- Nghị định 49/2016 bổ sung quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi không cung cấp và cập nhật thông tin về giá; cung cấp và cập nhật thông tin về giá không thường xuyên theo quy định; cung cấp và cập nhật thông tin sai lệch vào Cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá.

- Mặt khác, Nghị định số 49 năm 2016 quy định phạt tiền từ 1 đến 5 triệu đối với một trong các hành vi sau:

+ Hành vi vi phạm quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lần; tái phạm;

+ Sử dụng dữ liệu về giá trong Cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá không đúng với Mục đích đã được cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu đó cho phép.

- Đối với hành vi mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp:

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp không đúng mức trích lập theo quy định;

+ Nghị định 49/NĐ giảm mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng (trước đây là 150 đến 180 triệu) đối với hành vi không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời không trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp”.

2. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí được Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi như sau:

Nghị định 49 của Chính phủ đồng loạt tăng mức phạt đối với hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức phí, lệ phí theo quy định pháp luật, theo đó:

- Phạt tiền từ 1 đến dưới 2 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm đến dưới 10 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 2 đến dưới 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 5 đến dưới 7.5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 7.5 đến dưới 15 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 15 đến dưới 40 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng;

- Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 300 triệu đồng trở lên.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý hóa đơn

Nghị định số 49/2016/NĐ bổ sung quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi:

- Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

- Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành).

Nghị định 49 có hiệu lực từ ngày 01/08/2016. 

Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, theo đó:

Trong trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:

- Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu hoặc toàn bộ thành viên công ty hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân.
- Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định tại:
+ Điểm c Khoản 1 Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014.
+ Điểm b khoản 1 Điều 197 Luật doanh nghiệp 2014.

+ Điểm c khoản 1 Điều 198 Luật doanh nghiệp 2014.

+ Điều 199 của Luật doanh nghiệp 2014, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2016.

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]