Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Hướng dẫn viết tắt trên hóa đơn của Tổng cục Thuế

Tác giả : BP ĐL thuế | 17 - 01 - 2014 | 7:01 PM | 1233 Lượt xem

Cuối năm 2013 vừa qua, Tổng cục thuế đã có một số công văn hướng dẫn về việc viết tắt trên hóa đơn để thống nhất áp dụng trên toàn quốc.

Cụ thể, từ đầu tháng 9 Tổng cục Thuế đã có Công văn 2936/TCT-CS hướng dẫn như sau:

 “trường hợp địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn địa chỉ của người mua nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác địa chỉ doanh nghiệp và phải phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp”

Tiếp đó,Tổng cục đã ban hành Công văn 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013 hướng dẫn chi tiết hơn các trường hợp được viết tắt:

- "Phường" thành "P";

- "Quận" thành "Q",

- "Thành phố" thành "TP ",

- "Việt Nam" thành "VN"

- "Cổ phần" là "CP"

- "Trách nhiệm Hữu hạn" là "TNHH"

- "khu công nghiệp là "KCN"

- "sản xuất" là "SX"

- “chi nhánh” là “CN”

Nội dung này khá tương đồng với hướng dẫn trước đây của Cục thuế Hồ Chí Minh tại Công văn số 6167/CT-TTHT, tuy nhiên có giá trị áp dụng cho toàn quốc.

Ngoài ra, theo hướng dẫn từ Cục thuế HCM thì  đối với phần tên công ty, các từ phổ thông khác như MTV (một thành viên), TM (thương mại);

Đối với từ viết tắt tiếng Anh như CO.,LTD cũng sẽ được phép sử dụng nếu tên viết tắt này có ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Nguồn: Thư viện pháp luật.

 


 


 


 


 


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]