Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (31/03-05/04/2014)

Tác giả : AA005 | 06 - 04 - 2014 | 8:24 AM | 965 Lượt xem

Công văn s951/TCT-KK ngày 24/03/2014 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài (NTNN) cung cấp hàng hóa (là nguyên liệu) theo hình thức XNK tại chỗ (NTNN chỉ định doanh nghiệp tại Việt Nam (doanh nghiệp xuất khẩu tại chỗ) giao hàng cho doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ) và phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký giữa NTNN với doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ thì việc xác định nghĩa vụ thuế GTGT của NTNN được thực hiện theo nguyên tắc:

- Nếu hàng hóa đã được nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định thì NTNN không phải nộp thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa.

- Trường hợp hợp đồng tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ thì áp dụng tỷ lệ GTGT tương ứng với giá trị từng hoạt động; Trường hợp hợp đồng không tách riêng được giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ thì tỷ lệ GTGT được tính chung cho cả hợp đồng.

Công ty nhập khẩu tại chỗ cần cung cấp được chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa đã khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu để xác định nghĩa vụ thuế theo đúng quy định. 

Công văn số 950/TCT-KK ngày 24/03/2014 hướng dẫn về về việc điều chỉnh chứng từ khấu trừ 2% thuế GTGT

Tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: "3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT (phần vốn đối ứng trong nước thanh toán tại Kho bạc Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án ODA). Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp chủ đầu tư làm thủ tục tạm ứng vốn khi chưa có khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành”

- Chủ đầu tư lập các chứng từ thanh toán theo mẫucủa Bộ Tài chính gửi Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản.

- Căn cứ vào hồ sơ chứng từ thanh toán được phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực hiện thanh toán cho nhà thầu. Kho bạc nhà nước trả 02 liên chứng từ thanh toán để chủ đầu tư trả 01 liên cho nhà thầu. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu. 

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]