Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (29/09 - 04/10/2014)

Tác giả : AA005 | 04 - 10 - 2014 | 8:47 AM | 978 Lượt xem

Công văn 4064/TCT-KK ngày 19/09/2014 - Hướng dẫn về kê khai thuế GTGT:

Công văn này hướng dẫn về kê khai thuế GTGT. Theo đó, Công ty có trụ sở chính tại thành phố và có nhà máy xi măng tại tỉnh khác. Nhà máy đã thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại Cục Thuế tỉnh. Hàng hóa, dịch vụ mua vào Nhà máy ủy quyền thanh toán qua ngân hàng (tài khoản ngân hàng đã được đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) cho Công ty đã được quy định cụ thể trong hợp đồng thì những hóa đơn GTGT đầu vào đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khi xác định điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Công văn 13410/BTC-CST ngày 23/09/2014 - Hướng dẫn về gia hạn, hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu:

Công văn này hướng dẫn về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thiết bị nhập khẩu thuộc Dự án. Theo đó, trường hợp Công ty là chủ đầu tư Dự án nhà máy điện gió thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho giai đoạn II của dự án, gặp khó khăn do chưa bố trí được nguồn vốn để nộp thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu. Công ty đã phải vay ngân hàng với số vốn lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị; đầu tư giai đoạn I của Công ty mới đi vào hoạt động còn lỗ do khấu hao lớn thì số tiền thuế GTGT phải nộp đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu được gia hạn nộp thuế không quá 60 ngày. Công ty được cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế trước kiểm tra sau chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Công văn 48838/CT-HTr ngày 23/09/2014 - Trả lời chính sách thuế về việc ghi sai MST trên hóa đơn:

Công văn hướng dẫn về việc ghi sai mã số thuế (MST) trên hóa đơn. Theo đó, trường hợp Công ty đã lập hoá đơn giao cho người mua nhưng phát hiện trên hoá đơn ghi sai MST của người mua, nhưng không sai tên và địa chỉ của người mua, sai sót này không làm thay đổi đến số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất.... thì Công ty và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản. Công ty và người mua được sử dụng hoá đơn đã lập kèm theo biên bản về sai sót mã số thuế trên hoá đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Công ty và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc điều chỉnh sai sót về mã số thuế của người mua trên hoá đơn.

Công văn 48841/CT-HTr ngày 23/09/2014 - Trả lời chính sách thuế về thuế suất thuế GTGT đối với chè sơ chế:

Công văn này hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với chè sơ chế. Theo đó, Công ty khách hàng có hoạt động thu mua chè bán thành phẩm đã qua sơ chế (chè búp tươi - bảo quản - sào chín - vò - sàng tơi - sấy khô) của Công ty về tiếp tục quá trình chế biến (sàng cắt - phân loại - tẩm ướp hoa nhài - sấy khô - đóng bao) để xuất khẩu và bán tiêu dùng trong nước thì:

Trường hợp Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Khi bán chè bán thành phẩm, Công ty lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ. Công ty đã lập hoá đơn, kê khai, tính thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% thì hai bên phải làm thủ tục điều chỉnh hoá đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3814

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]