Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (28/09 - 03/10/2015)

Tác giả : TT009 | 03 - 10 - 2015 | 3:11 PM | 739 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (28/09 - 03/10/2015):

Công văn 3705/TCT-CS ngày 10/09/2015: Hướng dẫn miễn tiền thuê đất.

Công văn này hướng dẫn miễn tiền thuê đất. Theo đó, trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: Mỉễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt những tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

Công văn 3747/TCT-TNCN ngày 14/09/2015: Hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh. Theo đó, theo quy định trước năm 2015 thì chính sách thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh rất phức tạp: thu nhập chịu thuế được xác định theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theo từng ngành nghề của từng địa phương, sau đó tính giảm trừ gia cảnh, rồi mới tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Hết năm nếu cá nhân có nhiều nguồn thu nhập thì phải tổng hợp thu nhập từ các nguồn trong năm để quyết toán và xác định số thuế phải nộp thêm hoặc được hoàn của năm tính thuế đó. Các quy định trước năm 2015 như đã nêu làm cho chính sách thuế TNCN đối với hộ kinh doanh trở nên kém minh bạch, gây khó khăn cho người nộp thuế trong việc tự xác định được số thuế phải nộp, do đó khó giám sát sự thực hiện công vụ của các cán bộ thuế.Trên thực tế thì khi thay đổi phương pháp tính thuế từ cách tính theo lũy tiến sang cách tính theo thuế suất toàn phần có thể làm thay đổi (tăng/giảm) mức thuế phải nộp của một số cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của Đảng và Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính về thuế, thực hiện chính sách thuế đơn giản, công bằng, minh bạch trong cách tính nghĩa vụ thuế. Với cùng một mức cho thuê như nhau sẽ có mức nộp thuế như nhau, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế có thể giám sát việc thực hiện của cơ quan thuế.

Công văn 3753/TCT-KK ngày 14/09/2015: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai của Công ty CP Toyota Vinh tại tỉnh Hà Tĩnh.

Công văn này hướng dẫn kê khai thuế GTGT vãng lai của Công ty CP Toyota Vinh tại tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được nộp theo từng lần phát sinh doanh thu. Trường hợp phát sinh nhiều lần nộp hồ sơ khai thuế trong một tháng thì người nộp thuế có thể đăng ký với Cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế để nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính. 

Công văn 3704/TCT-CS ngày 10/09/2015: Hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền vay. Theo đó, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Tại công văn số 757/TCT-PC ngày 06/3/2009 của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp người nộp thuế kê khai xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan thuế. Đối với các trường hợp người nộp thuế thực hiện việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế, nếu dẫn đến việc kê khai thiếu thuế theo quy định của pháp luật thì phải xác định là do lỗi của cơ quan thuế. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp cơ quan thuế đã có Biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan thuế.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

Bản tin thuế số 3815


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]