Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (26/12 - 31/12/2016)

Tác giả : Admin | 31 - 12 - 2016 | 4:46 PM | 583 Lượt xem

Quyết định 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 công bố áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Theo đó:

Phạm vi áp dụng thí điểm:

1.      Thời gian, địa bàn áp dụng thí điểm:

Thời gian: từ tháng 12/2016

Địa điểm: 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên).

2.      Trường hợp đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng:

Người đóng thuế hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, được cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này.Người đóng thuế hoàn xuất khẩu và hoàn dự án đầu tư đáp ứng đúng, đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Quản lý thuế, đăng ký và được cơ quan Thuế chấp thuận thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, được cơ quan Thuế tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử quy định tại Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này.

 Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2616

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    infot[email protected]