Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (26/10 - 31/10/2015)

Tác giả : TT009 | 31 - 10 - 2015 | 2:32 PM | 701 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (26/10 - 31/10/2015):

Công văn 4282/TCT-CS ngày 14/10/2015: Hướng dẫn chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Theo đó,

- Về thuế TNDN: nếu khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu tại tiết b điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Về thuế TNCN: khoản tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam thì doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả thu nhập cho người lao động.

Công văn 4290/TCT-DNL ngày 14/10/2015: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Công văn này hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Theo đó, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y.” (X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Công văn 4310/TCT-CS ngày 16/10/2015: Hướng dẫn chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN . Theo đó, từ kỳ tính thuế năm 2015, doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 (mười hai) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Công văn 4315/TCT-CS ngày 16/10/2015: Hướng dẫn chính sách thuế.

 Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, căn cứ các hướng dẫn , hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân đê phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, có hợp đồng vay và chứng từ thanh toán thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Việc kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo quy định.

Công văn 15043/BTC-TCT ngày 23/10/2015: Hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số Viettel-CA.

Công văn này hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số Viettel-CA. Theo đó, trường hợp Chứng thư số trước đây của Tập đoàn viễn thông Quân đội hết hạn và đã được Bộ Thông tin Truyền thông cấp Chứng thư số mới từ ngày 02/10/2015. Tuy nhiên, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đã đến nhưng Tập đoàn viễn thông Quân đội chưa kịp cập nhật lại chữ ký số mới cho khách hàng. Để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế đang sử dụng dịch vụ kê khai và nộp thuế điện tử; đồng thời hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp yên tâm sử dụng các dịch vụ kê khai và nộp thuế điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015. Bộ Tài chính nhất trí với đề xuất của Tập đoàn viễn thông Quân đội trường hợp người nộp thuế sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Tập đoàn viễn thông Quân đội chưa được cấp lại Chứng thư số mới (do việc thay đổi Chứng thư số của Tập đoàn) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế được thực hiện như sau:

Kỳ khai và nộp thuế tháng 9/2015, từ ngày 21/10/2015 đến hết ngày 23/10/2015.

Kỳ khai và nộp thuế quý III/2015, từ ngày 31/10/2015 đến hết ngày 03/11/2015.

Công văn 4311/TCT-CS ngày 16/10/2015: Hướng dẫn chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế TNDN. Theo đó,  trường hợp các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009, từ năm 2010 trở đi dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kê từ kỳ tính thuế năm 2015.

Về mức ưu đãi và thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể áp dụng đối với phân thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng của các đơn vị căn cứ theo điều kiện thực tế đáp ứng và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

Bản tin thuế số 4215


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]