Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (26/05 - 31/05//2014)

Tác giả : AA005 | 31 - 05 - 2014 | 2:25 PM | 786 Lượt xem

Công văn số 1823/TCT-DNL ngày 20/05/2014 hướng dẫn về chính sách thuế

Trường hợp Công ty trúng thầu nhập khẩu lô hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí tại Việt Nam, tại thời điểm nhập khẩu, lô hàng thuộc diện hàng hóa trong nước chưa sản xuất được, nhưng khi xuất bán cho khách hàng (thời điểm xuất bán, lô hàng thuộc diện hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì Công ty lập hóa đơn và tính thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Công văn số 1857/TCT-CS ngày 21/05/2014 trả lời về chính sách thuế

Công văn trả lời vướng mắc về chứng từ của khoản tiền học phí cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Trường hợp thỏa thuận tại hợp đồng lao động, Công ty có chi trả hộ tiền học phí cho con của người nước ngoài học tại Việt Nam nếu có hóa đơn hoặc chứng từ thu tiền học phí có ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản tiền học phí này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động khi tính thuế TNCN.

Công văn số1858/TCT-CS ngày 21/05/2014 hướng dẫn về chính sách thuế

+) Trường hợp người lao động trong doanh nghiệp thuộc đối tượng và đáp ứng các điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì được hưởng chế độ ốm đau do cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả.

+) Trường hợp Công ty thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm cho người lao động theo đúng chế độ quy định thì khoản tiền thanh toán này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]