Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (26/01 - 31/01/2015)

Tác giả : AA005 | 01 - 02 - 2015 | 10:02 AM | 786 Lượt xem

Công văn 181/TCT-KK ngày 19/01/2015: Hướng dẫn kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài.

Công văn này hướng dẫn kê khai, nộp thay thuế nhà thầu cho bên nước ngoài. Theo đó, trường hợp Bộ Công thương ký hợp đồng thầu ngày 16/4/2014 với Công ty Sumitomo là Công ty Nhật Bản và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP tại Hong Kong và LVN & Associates (trụ sở tại Hà Nội) là luật sư của Bộ Công thương theo hợp đồng thầu đã ký. Công ty Sumitomo và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP là nhà thầu nước ngoài không thường trú tại Vệt Nam; thì Bộ Công thương là bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài là Công ty Sumitomo và Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam là Cục Thuế thành phố Hà Nội theo quy định.

Công văn 241/TCT-CC ngày 21/01/2015: Trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu.

Công văn này trả lời vướng mắc về thuế nhà thầu. Theo đó, Công ty mua linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành sản phẩm của nhà thầu nước ngoài. Theo điều khoản bảo hành trong các hợp đồng với nhà thầu được thực hiện duy nhất dưới hình thức đổi linh kiện, vật tư khi linh kiện, khung gầm, động cơ đã nhập khẩu bị lỗi, hỏng trong thời hạn bảo hành (nhưng thực tế chưa phát sinh việc phải đổi linh kiện lỗi, hỏng). Căn cứ quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, nghĩa vụ thuế nhà thầu đối với trường hợp của Công ty được xác định như sau:

- Thuế TNDN đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam khi cung cấp linh kiện, khung gầm, động cơ ô tô có cam kết bảo hành của Nhà thầu nước ngoài, Công ty có nghĩa vụ kê khai và nộp thay cho nhà thầu theo tỷ lệ ấn định đối với hoạt động thương mại.

- Thuế GTGT đã thu tại khâu nhập khẩu trên toàn bộ giá trị hàng hóa và giá trị bảo hành và theo báo cáo của Công ty thực tế không phát sinh trường hợp phải đổi linh kiện, do đó, nhà thầu nước ngoài không phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT.

Công văn 234/TCT-DNL ngày 21/01/2015: Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, Công ty có phát sinh chi phí ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như: chi phí khoan thăm dò, chi phí đánh giá tác động môi trường, chi phí lập dự án của một số dự án đầu tư, tuy nhiên, sau khi thẩm định dự án không mang lại hiệu quả nên đã không được người có thẩm quyền phê duyệt, thì các dự án này không phát sinh doanh thu, chi phí phát sinh của các dự án này không tương ứng với doanh thu tính thuế của doanh nghiệp. Mặt khác, các khoản chi phí này không phải do nguyên nhân bất khả kháng. Vì vậy, Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí này.

Công văn 215/TCT-DNL ngày 20/01/2015: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

 Công văn này hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Theo đó, Công ty là đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho khách hàng là Công ty AVG và PPAV. Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hóa đơn điện tử sử dụng cho hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ của AVG và PPAV, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình do AVG cung cấp và AVG trực tiếp lập hóa đơn điện tử cho khách hàng sử dụng thì trên hóa đơn điện tử của AVG lập giao cho khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Trường hợp AVG cung cấp thẻ cào AVG (để thanh toán cước truyền hình) thông qua PPAV và PPAV bán cho các đại lý phân phối thẻ thì hóa đơn điện tử AVG lập giao cho PPAV và PPAV lập giao cho đại lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp PPAV trực tiếp bán thẻ cào AVG cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình thì trên hóa đơn điện tử PPAV lập giao cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Trường hợp AVG, PPAV cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác thì hóa đơn điện tử do AVG, PPAV lập giao cho khách hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Ban tin thue 0415

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]