Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (25/05 - 30/05/2015)

Tác giả : AA005 | 30 - 05 - 2015 | 4:03 PM | 892 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (25/05 - 30/05/2015):

Công văn 1826/TCT-CS ngày 14/05/2015: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Công văn này hướng dẫn quyết toán thuế TNDN. Theo đó, trường hợp Quỹ đầu tư phát triển thành phố và Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố là các tổ chức kinh tế nếu thuộc diện khai thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì đơn vị thực hiện khai quyết toán thuế TNDN năm theo mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC. Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm được trừ vào số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai quyết toán. Trường hợp số thuế TNDN tạm nộp trong năm thấp hơn 20% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.

Công văn 1886/TCT-CS ngày 19/05/2015: Hướng dẫn  khấu trừ, kê khai Thuế TNCN tại Hội sở Ngân hàng.

Công văn này giải đáp vướng mắc về việc khấu trừ, kê khai thuế thu nhập cá nhân tại Hội sở. Theo đó, trường hợp Hội sở ngân hàng chi trả và hạch toán tập trung tại Hội sở các khoản chi: tiền thù lao, tiền lương, tiền công cho các cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động; thu nhập từ trúng thưởng cho cá nhân trúng thưởng thì Hội sở thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công văn 1924/TCT-DNL ngày 20/05/2015: Giải đáp về thực hiện chính sách thuế nhà thầu của Ngân hàng.

Công văn này giải đáp về việc thực hiện chính sách thuế nhà thầu đối với dịch vụ chuyển tiền. Theo đó, đối với hình thức phí OUR khi Ngân hàng chuyển trả khoản phí cho nhà thầu nước ngoài thì phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài khoản phí bên nước ngoài được hưởng. Đối với thuế GTGT đầu ra, Ngân hàng phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định đối với khoản phí của khách hàng chuyển tiền trả tại Việt Nam (hình thức phí SHARE) và khoản phí từ (nhà thầu nước ngoài thanh toán (hình thức phí BEN).

Riêng đối với hình thức phí SHARE và phí BEN Ngân hàng nước ngoài thu trực tiếp từ khách hàng nhận tiền tại nước ngoài đây là khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam do vậy thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế nhà thầu cho nhà thầu nước ngoài theo quy định đối với doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được. Đối với hình thức phí OUR, Ngân hàng kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra đối với khoản phí được nhận (không bao gồm khoản phí thu hộ nhà thầu nước ngoài) là phù hợp.

Công văn 1876/TCT-KK ngày 18/05/2015: Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng.

Công văn này hướng dẫn về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng. Theo đó, vướng mắc về việc lập biên bản vi phạm trong trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, Tổng cục Thuế ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Thông tư thay thế Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện.

Công văn 1827/TCT-QLN ngày 14/05/2015: Miễn tiền chậm nộp tiền thuế.

Công văn này hướng dẫn về việc miễn tiền chậm nộp tiền thuế do gặp thiên tai. Theo đó, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp bao gồm:

- Văn bản đề nghị miễn tiền chậm nộp của người nộp thuế, trong đó có các nội dung chủ yếu sau: tên, mã số thuế, địa chỉ của người nộp thuế; căn cứ đề nghị xử lý miễn tiền chậm nộp; số tiền chậm nộp đề nghị miễn;

Tùy từng trường hợp, hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp phải bổ sung các tài liệu sau:

-Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, phải có:

- Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị thiệt hại lập;

- Văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: công an cấp xã, phường hoặc UBND cấp xã, phường, Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặctổ chức cứu hộ, cứu nạn;

- Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);

- Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

 Nguồn: taiviet.net

 

 

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2015


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]