Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (25/01 - 30/01/2016)

Tác giả : TT009 | 03 - 02 - 2016 | 9:50 AM | 859 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (25/01- 30/01/2016):

Công văn 286/TCT-CS ngày 21/01/2016: Hướng dẫn chính sách thuế.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuếgiá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Công văn 228/TCT-KK ngày 19/01/2016: Hướng dẫn hoàn trả tiền lợi nhuận còn lại.

Công văn này hướng dẫn. Theo đó, căn cứ quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính:

- Khoản 1 (a) Điều 33 về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế”.

- Điều 57 về hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác:

“Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có)”.

- Khoản 1 (a) Điều 58 về giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

“1. Tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế

a) Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó...”.

Công văn 223/TCT-TNCN ngày 19/01/2016: Hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng của cá nhân người nước ngoài đối với thu nhập nhận được sau khi đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân, đã rời khỏi Việt Nam tại các Công ty ở Việt Nam và đối với khoản tiền hỗ trợ vận chuyển hành lý từ Việt Nam về nước của người nước ngoài sau khi đã quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế thống nhất với trả lời và nội dung đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội được nêu tại công văn số 81778/CT-HTr (bản photo đính kèm) ngày 22/12/2015.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

Bản tin thuế số 0416

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]