Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (24/11 - 29/11/2014)

Tác giả : AA005 | 29 - 11 - 2014 | 2:25 PM | 803 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (24/11 - 29/11/2014):

Công văn 5042/TCT-CS ngày 14/11/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Công văn này trả lời về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập nhưng dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thì dự án này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện dự án đầu tư mới theo quy định. 

Công văn 5077/TCT-KK ngày 17/11/2014 - Hướng dẫn hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư 

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dự án đầu tư. Theo đó, Công ty có trụ sở chính tại thành phố, thành lập Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh khác vào tháng 4/2012. Chi nhánh  đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, số thuế GTGT đầu vào phát sinh tại Chi nhánh từ tháng 8/2011 đến tháng 3/2014 được kê khai tại Chi cục Thuế Thành phố. Các hóa đơn GTGT đầu vào của Chi nhánh tỉnh mang tên và mã số thuế Công ty thì xử lý theo 02 trường hợp sau:

- Nếu dự án đầu tư chưa kết thúc, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, nếu đủ điều kiện hoàn thuế cho dự án đầu tư thì lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế tại trụ sở chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC (nay là Khoản 3(c) Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

- Nếu dự án đầu tư đã kết thúc đi vào hoạt động, dự án đầu tư đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì Công ty phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn (có xác nhận của Cục Thuế thành phố) và bàn giao lại cho Chi nhánh để thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Công văn 5093/TCT-KK ngày 17/11/2014 - Hướng dẫn kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng bỏ sót

Công văn này hướng dẫn về kê khai, khấu trừ hóa đơn giá trị gia tăng bỏ sót. Theo đó, trường hợp tại thời điểm hoàn thành dự án Văn phòng Công ty Nhật Bản sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại (Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa Hải quan) thực hiện đối chiếu công nợ và phát hiện 04 số hóa đơn GTGT đầu vào (Các hóa đơn gồm: AA/12P 0000479 ngày 23/01/2013; AA/12P 0000489 ngày 31/01/2013; AA/12P 0002272 ngày 08/01/2013; AA/12P 0002033 ngày 31/12/2012; Tổng số thuế GTGT là 538.705.976 đồng) còn sót chưa kê khai, đã quá thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung. Văn phòng VNACCS/VCIS trình bày nguyên nhân do thời điểm mới được cấp Giấy phép phê duyệt thầu và thành lập văn phòng dự án, nhân sự phụ trách mảng hành chính kế toán là nhân sự người Nhật không có mặt thường xuyên tại Việt Nam; và do hiểu biết chưa đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế tại Việt Nam nên các chuyên gia người Nhật mang về lưu giữ tại trụ sở chính của nhà thầu tại Nhật Bản.

Tổng cục Thuế chấp thuận đề nghị của Văn phòng dự án Công ty Nhật Bản được kê khai, khấu trừ bổ sung 04 số hóa đơn GTGT bỏ sót nêu trên nếu việc kê khai chậm là khách quan do các nguyên nhân khách quan trên. 

Công văn 5105/TCT-KK ngày 18/11/2014 - Hướng dẫn khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào

Công văn này hướng dẫn về khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào. Theo đó, trường hợp Công ty liên doanh có hợp đồng mua bán thanh toán chậm trả, chưa đến thời hạn thanh toán nhưng không ghi thời hạn thanh toán vào phần Ghi chú của Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào thì bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. 

Quá thời hạn thanh toán theo hợp đồng mà Công ty không xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, Cục Thuế thực hiện thu hồi hoàn thuế GTGT và xử phạt theo quy định. 

Công văn 5165/TCT-CS ngày 20/11/2014 - Hướng dẫn về chính sách thu tiền thuê đất 

Công văn này hướng dẫn chính sách thu tiền đất. Theo đó, trường hợp người nộp thuế được Nhà nước cho thuê đất nộp hồ sơ xin miễn tiền đất trong thời gian xây dựng cơ bản trước ngày 01/07/2014 thì chính sách, thủ tục miễn giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thời miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản được xác định là thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất ghi trên Quyết định cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất khác với thời điểm bàn giao đất trên thực địa thì thời điểm được miễn tiền thuê đất được xác định là thời điểm bàn giao đất thực tế.

Trường hợp người nộp thuế được Nhà nước cho thuê đất nộp hồ sơ xin miễn tiền đất trong thời gian xây dựng cơ bản sau ngày 01/07/2014 thì thực hiện miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4614

Nguồn: taiviet.net

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]