Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (24/03-29/03/2014)

Tác giả : AA005 | 30 - 03 - 2014 | 10:08 AM | 836 Lượt xem

Công văn số 749/TCT-TNCN ngày 11/03/2014 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tại Công ty và các Chi nhánh

Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN cho cá nhân trong trường hợp Công ty có chi nhánh trực thuộc hoạt động theo hình thức hoạch toán phụ thuộc. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với Công ty sau đó Công ty điều động đến các Chi nhánh làm việc. Các khoản lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại các Chi nhánh là do Công ty trả, các Chi nhánh chỉ thực hiện việc chi hộ tiền lương cho Công ty và báo cáo về cho Công ty thực hiện kê khai tổng hợp thì Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế đối với toàn bộ các khoản thu nhập trả cho các cá nhân làm việc tại Công ty và các Chi nhánh theo quy định.

Công văn số 798/TCT-CS ngày 13/03/2014 hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng

Trường hợp Công ty A vay tiền của Công ty B theo hợp đồng vay. Khoản tiền lãi vay từ hợp đồng này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, khi nhận tiền lãi Công ty B phải lập hóa đơn GTGT, dòng thuế suất, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Công văn số 800/TCT-KK ngày 13/03/2014 hướng dẫn về miễn tiền thuê đất đối với DN kinh doanh vận tải

Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước cho thuê đất để xây dựng bến xe khách liên tỉnh nhằm kinh doanh vận tải hành khách công cộng thì DN được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với diện tích để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách công cộng theo quy định tại Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian được miễn tiền thuê đất được tính từ ngày Quyết định số 55/2012/QĐ-TTg ngày 19/12/2012 có hiệu lực thi hành đến hết thời hạn được nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng bến xe khách liên tỉnh.

Công văn số 3795/BTC-TCT ngày 26/03/2014 hướng dẫn phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập

- Đối với các doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/1/2014 đến ngày 28/2/2014, đối với các trường hợp Cục Thuế các tỉnh, thành phố đã hướng dẫn doanh nghiệp bằng văn bản, hoặc doanh nghiệp, đơn vị có văn bản đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với cơ quan thuế và được cơ quan thuế chấp nhận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp đã đặt in, thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT thì các doanh nghiệp này áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Đồng thời, Cục Thuế có trách nhiệm định kỳ tháng (hoặc quý) thực hiện đôn đốc việc kiểm tra các doanh nghiệp này thực hiện nộp tờ khai thuế đầy đủ; và thực hiện công tác kiểm tra tờ khai thuế tại cơ quan thuế (kiểm tra tại bàn) đối với các tờ khai thuế của các doanh nghiệp này để hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật về thuế.

- Đối với các doanh nghiệp thành lập sau thời gian trên, Cục Thuế hướng dẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]