Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (23/11 - 28/11/2015)

Tác giả : TT009 | 28 - 11 - 2015 | 1:46 PM | 923 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (23/11 - 28/11/2015):

Công văn 4839/TCT-KK ngày 16/11/2015: Hướng dẫn hoàn thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn hoàn thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty có rủi ro về thuế và Cục Thuế đã chuyển hồ sơ sang thanh tra hoàn thuế thì Cục Thuế căn cứ vào kết quả thanh tra để giải quyết hoàn thuế theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT Cục Thuế phát hiện nội dung giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế và các tài khoản giao dịch thanh toán có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có dấu hiệu đáng ngờ thì Cục Thuế có văn bản gửi Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng có liên quan yêu cầu cung cấp thông tin để làm rõ.Trường hợp qua thanh tra nếu Công ty có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về thuế, có dấu hiệu tội phạm thì Cục Thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin xác minh hoặc điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Công ty theo quy định.

Công văn 4886/TCT-CS ngày 19/11/2015: Hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng

 đất.

Công văn này hướng dẫn chính sách thu tiền sử dụng đất. Theo đó, trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ; thu nhập, thặng dư: cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm bằng (=) diện tích phải nộp tiền sử dụng đất nhân (x) với giá đất tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất và ghi số tiền được miễn, giảm cụ thể vào Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất; đồng thời tại Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; số tiền sử dụng đất được ghi tại Quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng”.

Công văn 4905/TCT-CS ngày 19/11/2015: Hướng dẫn chính sách thuế.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.

Công văn 4904/TCT-CS ngày 19/11/2015: Hướng dẫn chính sách thuế. 

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế. Theo đó, nếu  đơn vị tiền tệ Công ty sử dụng trong hạch toán kế toán là Đồng Việt Nam. Do đó khi phát sinh nghiệp vụ góp vốn của các bên bằng ngoại tệ thì Công ty phải thực hiện quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tương ứng tại từng thời điểm góp vốn và giá trị phần vốn góp đã được quy đổi ra đồng Việt Nam được phản ánh trên sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán của Công ty được làm căn cứ xác định giá mua của phần vốn chuyển nhượng (khi chuyển nhượng vốn).

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

Bản tin thuế số 4615


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]