Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (23/06-28/06/2014)

Tác giả : AA005 | 28 - 06 - 2014 | 10:43 AM | 918 Lượt xem

Công văn số 2223/TCT-CS ngày 13/06/2014 hướng dẫn về thời điểm tính thu tiền thuê đất.

Đối với trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong Quyết định giao đất, cho thuê đất thì tiền thuê đất được tính thu kể từ thời điểm bàn giao đất thực tế. Trường hợp Công ty được Nhà nước cho thuê đất theo Quyết định số 57/QĐ-TTG ngày 12/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp sân Golf - Thể dục thể thao và Nhà ở chưa hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nên chưa đủ căn cứ để xác định tiền thuê đất. Công ty liên hệ với cơ quan Tài nguyên và Môi trường ở địa phương xác định thời điểm bàn giao đất thực tế (bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng) để cơ quan thuế tính tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành nêu trên.

Công văn số 2268/TCT-TNCN ngày 18/06/2014 hướng dẫn về hồ sơ miễn giảm thuế TNCN bệnh hiểm nghèo.

1. Về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế:

"Đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

- Văn bản đề nghị giảm thuế theo mẫu số18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp, hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sỹ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế)”.

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện miễn, giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nơi cư trú và được hoàn thuế (nếu có). Trong hồ sơ đề nghị giảm thuế do mắc bệnh hiểm nghèo phải có tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 09/KK-TNCN. Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế thì cá nhân yêu cầu tổ chức quyết toán thay cấp chứng từ khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 336/TCT-TNCN nêu trên để làm hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cư trú theo quy định.

3. Về thủ tục hoàn số thuế thu nhập cá nhân được giảm:

Thủ tục hoàn số thuế thu nhập cá nhân sau khi được giảm thuếTNCN được thực hiện theo quy định tại Điều 57 Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

4. Về quy trình miễn thuế thu nhập cá nhân:

Việc xử lý hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập cá nhân do mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo Quy trình miễn thuế, giảm thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1444/QĐ-TCT.

Công văn số 2269/TCT-TNCN ngày 18/06/2014 hướng dẫn về thuế TNCN đối với các chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA.

"Căn cứ quy định tại Khoản 5 thuộc Điều 3 của Quy chế Chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chuyên gia của nhà thầu phụ  sẽ không thuộc đối tượng được điều chỉnh của Quyết định 119/2009/QĐ-TTg do các chuyên gia làm việc nhà thầu phụ không ký hợp đồng trực tiếp với "Bên nước ngoài " hay "Bên Việt Nam " "

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Chuyên gia nước ngoài làm việc cho nhà thầu phụ thuộc dự án ODA tại Việt Nam không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 do các chuyên gia làm việc nhà thầu phụ không ký hợp đồng trực tiếp với "Bên nước ngoài" hay "Bên Việt Nam".

Công văn số 2270/TCT-CS ngày 18/06/2014 chính sách thuế đối với hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê.

Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh có tài sản cho thuê như cho thuê nhà làm văn phòng, cho thuê nhà, đất làm địa điểm đặt trạm phát sóng... mà tiền cho thuê hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 64/2013/TT-BTC và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cơ sở đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định của pháp luật về thuế TNDN kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Công văn số 2272/TCT-KK ngày 18/06/2014 điều kiện khấu trừ thuế GTGT điều kiện khấu trừ thuế GTGT.

Trường hợp Công ty mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho nhân viên đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) mang tên cá nhân tham gia hành trình vận chuyển, đồng thời chứng từ thanh toán phải được ghi tên của Công ty.

Trường hợp nhân viên của Công ty được cử đi công tác và tự túc mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với Công ty thì các hóa đơn, chứng từ nêu trên Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2414

Nguồn: taiviet.net 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]