Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (21/07 - 26/07/2014)

Tác giả : AA005 | 26 - 07 - 2014 | 8:28 AM | 797 Lượt xem

Công văn số 2698/TCT-KK ngày 17/07/2014: Hướng dẫn về kê khai, quyết toán thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Việc kê khai quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2014 được thực hiện như sau:

- Chỉ tiêu [17] “Thuế TNDN đã tạm nộp kê khai theo tiến độ” trên Phụ lục 03-5 được tổng hợp từ chỉ tiêu [39] - “Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này” và chỉ tiêu [44] - “Thuế TNDN tạm nộp” của doanh thu thu tiền của khách hàng mà đã xác định được chi phí tương ứng với doanh thu trên tờ khai 02/TNDN.

- Chỉ tiêu [D] - “Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản còn phải nộp sau khi trừ thuế TNDN đã nộp ở địa phương khác” trên tờ khai 03/TNDN được tổng hợp từ chỉ tiêu [18] - “Thuế TNDN còn phải nộp” trên phụ lục 03- 5/TNDN.

Việc quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh từ năm 2014 được thực hiện theo Thông tư số156/2013/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn số 2727/TCT-DNL ngày 18/07/2014: Hướng dẫn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp Công ty ký hợp đồng để xây dựng Trung tâm thương mại và Khách sạn, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành bàn giao giữa 2 bên và đưa vào sử dụng thì bên thi công phải lập hóa đơn GTGT đối với giá trị công trình đã nghiệm thu nêu trên vào ngày nghiệm thu, bàn giao công trình. Theo báo cáo của Công ty thì bên thi công lập hóa đơn GTGT sau thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình. Do đó, cần kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm về lập hóa đơn GTGT không đúng thời điểm nghiệm thu bàn giao công trình. Các hóa đơn xuất cho Công ty nêu trên sau khi xử phạt nếu đảm bảo khớp đúng, đủ các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định của pháp luật thuế được kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Công văn số 2728/TCT-DNL ngày 18/07/2014: Hướng dẫn về thực hiện quy định về hóa đơn

- Về việc thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập:

Tổng cục thuế có công văn số 3909/TCT-DNL ngày 31/10/2011 hướng dẫn thực hiện hóa đơn đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau. Theo đó, được thay thế liên 1 hóa đơn bằng bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập. Đối với dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cước trả sau cung cấp cho khách hàng, chỉ lập Liên 2, thay thế Liên 1 bằng Bảng kê chi tiết hóa đơn đã lập là thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3909/TCT-DNL nêu trên.

- Về việc lập hóa đơn:

Tại điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Điểm c, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013; Tại điểm c, khoản 1, Điều 16, Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định.

“c) Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.”

Trường hợp thực hiện thay thế Liên 1 hóa đơn bằng Bảng kê chi tiết số hóa đơn thực tế đã lập thì Liên 2 hóa đơn có nội dung phải khớp đúng với dữ liệu được lưu trữ trên Bảng kê chi tiết hóa đơn thực tế đã lập. Nếu có nội dung trên Liên 2 hóa đơn không khớp với dữ liệu đã lập trên Bảng kê thì bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn theo quy định.

Công văn số 2730/TCT-KK ngày 18/07/2014: Hướng dẫn về hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Trường hợp Công ty đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, chưa đi vào hoạt động, có phát sinh số thuế GTGT luỹ kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào là chi phí phục vụ cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên, thuộc đối tượng và trường hợp hoàn thuế theo các hướng dẫn của pháp luật về quản lý thuế thì được hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty thuộc trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Cục Thuế căn cứ vào tình hình kiểm tra trước hoàn thuế tại trụ sở người nộp thuế, thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế theo đúng quy định.

Công văn số 2753/TCT-KK ngày 21/07/2014: Hướng dẫn về điều chỉnh hóa đơn GTGT

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán cát hạt thô tầng đệm cho Công ty sản xuất vật liệu xây dựng, căn cứ hợp đồng đã ký Công ty xuất hóa đơn GTGT cho Công ty sản xuất vật liệu xây dựng; bên bán và bên mua đã kê khai thuế,nhưng sau đó phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hàng hóa thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ lý do trả lại hàng hóa. Khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hóa đơn này là căn cứ để bên bán điều chỉnh doanh số bán, số thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh doanh số mua, số thuế GTGT đầu vào, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp cơ quan thuế đã công bố quyết kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế mà phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì công ty thực hiện kê khai, điều chỉnh theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế tại kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định và bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2814

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]