Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (20/10 - 25/10/2014)

Tác giả : AA005 | 26 - 10 - 2014 | 1:56 AM | 758 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (20/10 - 25/10/2014):

Công văn 4482/TCT-CS ngày 14/10/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế khi doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý xe ô tô vào nội địa

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế khi doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý xe ô tô vào nội địa. Theo đó, Công ty là doanh nghiệp chế xuất có bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì:

- Nếu xe ôtô của Công ty có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài, đã làm thủ tục nhập khẩu và nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định; hoặc xe ôtô mua từ nội địa, khi mua không làm thủ tục hải quan và đã chịu nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp trong nội địa thì: Khi Công ty bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

- Nếu xe ôtô của Công ty có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài nhưng khi nhập khẩu chưa nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu thì khi thanh lý xe ôtô phải làm thủ tục hải quan và nộp các loại thuế, thời điểm tính thuế từ khi chuyển nhượng cho doanh nghiệp nội địa.

- Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán thanh lý xe ôtô để xuất cho doanh nghiệp trong nội địa (người mua ôtô).

Công văn 4589/TCT-CS ngày 17/10/2014 - Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn việc xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn. Theo đó, không xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc xử phạt chậm nộp, tiền chậm

 nộp thuế đối với số thuế GTGT tương ứng với hàng hóa Công ty đã xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, nhưng chưa xuất hóa đơn GTGT nếu các hành vi vi phạm nêu trên không làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, số thuế miễn, giảm. Tuy nhiên, Công ty vẫn bị xử phạt về hành vi phạm về thủ tục thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi không thực hiện đúng quy định về sử dụng hóa đơn theo khoản 5 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP;

Trường hợp khi xuất hàng cho Chi nhánh, Công ty đã sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không xuất hóa đơn thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Công văn 4357/TCT-CS ngày 06/10/2014 - Hướng dẫn vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động góp vốn

Công văn này hướng dẫn vướng mắc về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động góp vốn. Theo đó, hợp đồng góp vốn không thành lập pháp nhân, không thay đổi tên các thành viên góp vốn trên các giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên khi hai bên rút vốn trên hợp đồng thì không phải đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không phát sinh chuyển nhượng vốn nên không thuộc đối tượng kê khai, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Các bên góp vốn nêu trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc góp vốn, rút vốn.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4114

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]