Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (20/04 - 25/04/2015)

Tác giả : AA005 | 25 - 04 - 2015 | 8:08 AM | 791 Lượt xem

Công văn 1444/TCT-CS ngày 16/04/2015: Hướng dẫn về chế độ ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.

Công văn này hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Theo đó, các khoản chi thêm cho lao động nữ được tính vào chi phí được trừ bao gồm: Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ trong trường hợp nghề cũ không còn phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hoạch phát triển của doanh nghiệp. Khoản chi này bao gồm: học phí (nếu có) + chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học), chi phí tiền lương và phụ cấp (nếu có) cho giáo viên dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản lý, chi phí tổ chức khám sức khỏe thêm trong năm như khám bệnh nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa cho nữ công nhân viên, chi bồi dưỡng cho lao động nữ sau khi sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai, phụ cấp làm thêm giờ cho lao động nữ trong trường hợp vì lý do khách quan người lao động nữ không nghỉ sau khi sinh con, nghỉ cho con bú mà ở lại làm việc cho doanh nghiệp được trả theo chế độ hiện hành; kể cả trường hợp trả lương theo sản phẩm mà lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian không nghỉ theo chế độ.

Công văn 1456/TCT-CS ngày 16/04/2015: Giải đáp về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Công văn này giải đáp về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Theo đó, về vướng mắc có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, trường hợpCông ty phát sinh lỗ khi chuyển nhượng vốn thì được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) do doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp Công ty có làm thủ tục phá sản dự án Thủy sản An Phước thì thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan về phá sản.Trường hợp vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng để góp vốn đầu tư, từ 01/01/2015 nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.Công văn này giải đáp thắc mắc của Công ty cổ phần thủy sản Cà Mau về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Theo đó, về vướng mắc có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn, trường hợpCông ty cổ phần thủy sản Cà Mau phát sinh lỗ khi chuyển nhượng vốn thì được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập (không bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án (không gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất); thu nhập từ chuyển nhượng quyền thực hiện dự án, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật) do doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp Công ty có làm thủ tục phá sản dự án Thủy sản An Phước thì thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan về phá sản. Trường hợp vướng mắc có liên quan đến lãi vay ngân hàng để góp vốn đầu tư, từ 01/01/2015 nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Công văn 5117/BTC-CST ngày 17/04/2015: Hướng dẫn về việc xử lý số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu nhập khẩu.

Công văn này hướng dẫn về về việc xử lý số thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp thừa ở khâu nhập khẩu. Theo đó, trường hợp ngày 05/01/2015 Công ty mở tờ khai nhập khẩu lô hàng “máy sấy đĩa quay dùng cho dây chuyền sản xuất bột cá và thiết bị đồng bộ đi kèm” (sau ngày Nghị định số 12/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thì lô hàng trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Trường hợp Công ty đã kê khai và nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì việc xử lý số thuế GTGT nộp thừa trên được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế hợp nhất số 09/VBHN-VPQH và hướng dẫn tại công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Công văn 1454/TCT-CS ngày 16/04/2015: Giải đáp về chính sách thuế GTGT khoản chiết khấu thương mại.

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế GTGT khoản chiết khấu thương mại. Theo đó trường hợp doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại cho khách hàng căn cứ vào doanh số bán hàng đạt mức nhất định theo hợp đồng kinh tế đã ký giữa 2 bên thì giá tính thuế GTGT và lập hóa đơn được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 22 điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và điểm 2.5 phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Việc xác định các trường hợp phải đăng ký chương trình khuyến mại với Sở Công thương theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP. 

 

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại: 

Bản tin thuế số 1515

 


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]