Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (18/05 - 23/05/2015)

Tác giả : AA006 | 23 - 05 - 2015 | 8:46 AM | 823 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (18/05 - 23/05/2015):

Công văn 1874/TCT-CS ngày 18/05/2015 - Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản chi hỗ trợ phát triển thị trường

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản chi hỗ trợ phát triển thị trường. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác. Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công văn 1847/TCT-CS ngày 15/05/2015 - Hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty thành lập ngày 21/2/2014, đang trong quá trình đầu tư chưa phát sinh doanh thu, Công ty đã thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định (xe ôtô vận tải và xe nâng với tổng giá trị 1.732.500.000 đồng) thì Công ty thuộc đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Công văn 1850/TCT-CS ngày 15/05/2015 - Giải đáp về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Công văn này giải đáp về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo đó, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định về việc tổ chức chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT không phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý. Do đó, trường hợp Công ty chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm không chịu thuế thì Công ty thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc quý theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 1849/TCT-TNCN ngày 15/05/2015 - Hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Công văn này hướng dẫn hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập khi kê khai quyết toán thuế TNCN như: bản chụp chứng từ số thuế đã khấu trừ, tạm nộp trong năm, hợp đồng lao động... gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm hoặc xác nhận về các vấn đề liên quan đến các khoản thu nhập mà đơn vị đã trả và gửi kèm theo Thư xác nhận thu nhập năm mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính - bản xác nhận thu nhập của cả năm.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 1915


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]