Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (18/01 - 23/01/2016)

Tác giả : TT009 | 04 - 02 - 2016 | 4:39 PM | 852 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (18/01- 23/01/2016):

Công văn 5317/TCT-KK ngày 10/12/2015: Hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

 

Công văn này hướng dẫn chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Theo đó, trường hợp đã lập ủy nhiệm chi để thanh toán tiền hàng hóa mua vào có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên cho nhà cung cấp, nếu Công ty đã đăng ký hoặc thông báo tài khoản thanh toán này với cơ quan thuế (kể cả trường hợp đã đăng ký bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế) và khoản thanh toán đảm bảo các điều kiện khác về khấu trừ thì Công ty được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật thuế GTGT, đồng thời được hạch toán chi phí hợp lý để tính thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật thuế TNDN.

Công văn 5334/TCT-KK ngày 11/12/2015: Hướng dẫn trả lời vướng mắc về thủ tục hoàn trả tiền thuế từ Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT.

Công văn này hướng dẫn trả lời vướng mắc về thủ tục hoàn trả tiền thuế từ Tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT. Theo đó,

Điều 57. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có).

Điều 59. Hoàn trả tiền thuế, hoàn trả tiền thuế kiêm bù trừ với khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Đối với hoàn trả các khoản thuế khác. Việc hạch toán hoàn trả thực hiện theo hai trường hợp

- Hoàn trả các khoản thu thuộc năm ngân sách, nếu Kho bạc nhà nước thực hiện hoàn trả trước khi kết thúc thời hạn chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước năm đó thì Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán giảm thu năm ngân sách, theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu.      

 

- Hoàn trả các khoản thu sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách thì Kho bạc nhà nước hạch toán chi ngân sách năm hiện hành của từng cấp ngân sách, theo số tiền tương ứng với tỷ lệ phân chia khoản thu cho từng cấp ngân sách trước đó.

Công văn 5368/TCT-QLN ngày 14/12/2015: Hướng dẫn vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Công văn này hướng dẫn về vướng mắc khi áp dụng biện pháp cưỡng chế Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin về việc sử dụng hóa đơn theo đề nghị của cơ quan thuế hoặc sau 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế đề nghị điều chỉnh số liệu, tổ chức, cá nhân không thực hiện báo cáo điều chỉnh thì cơ quan thuế căn cứ vào dữ liệu hóa đơn do cơ quan thuế quản lý để ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Do đó, sau khi cơ quan thuế ban hành Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng mà người nộp thuế mới gửi đề nghị điều chỉnh thì cơ quan thuế không thực hiện điều chỉnh Quyết định cưỡng chế và số hóa đơn cơ quan thuế đã thông báo không còn giá trị sử dụng.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 0316

Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]