Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (17/11 - 22/11/2014)

Tác giả : AA005 | 22 - 11 - 2014 | 11:35 AM | 858 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (17/11 - 22/11/2014):

Công văn 16340/BTC-TCT ngày 10/11/2014 - Hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Công văn này hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo đó, trường hợp , Công ty có nhận thầu xây dựng, lắp đặt dự án nhà máy nhiệt điện, để phục vụ cho hoạt động của dự án, Công ty đã xây dựng khu nhà ở cho người lao động thực hiện dự án thì Công ty được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với phát sinh của hoạt động xây dựng nêu trên, nếu các hóa đơn đầu vào đáp ứng đủ các điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo quy định.

Công văn 5007/TCT-CS ngày 12/11/2014 - Giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất

Công văn này giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất, cụ thể:

- Ngày 29/08/2011,Công ty được Nhà nước Quyết định cho thuê đất để đầu tư xây dựng khách sạn nhưng đến ngày 29/7/2014 Công ty mới có hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản gửi Cơ quan Thuế thì Công ty chỉ được miễn tiền thuê đất trong khoảng thời gian còn lại theo quy định tại Khoản 5, Điều 12, Thông tư số 77/2014/TT-BTC.

- Ngày 29/02/2009, Công ty được Nhà nước Quyết định cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy bia nhưng đến ngày 9/9/2014 Công ty mới có hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản gửi Cơ quan Thuế thì Công ty không được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản.

- Công ty được Nhà nước cho thuê đất theo Hợp đồng thuê đất ngày 20/12/2006 để xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với diện tích 108.800 m2. Công ty đã làm thủ tục miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản giai đoạn 1 với diện tích 87.820 m2. Cơ quan thuế đã có Quyết định miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với diện tích 60.010 m2. Phần diện tích còn lại là 20.980m2, Công ty chưa làm thủ tục thì đây là trường hợp Dự án đã được cơ quan thuế ra quyết định miễn, giảm theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Theo đó, Công ty thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Đối với diện tích đất giai đoạn 2 Công ty được Nhà nước cho thuê theo Quyết định ngày 30/3/2012 nhưng đến nay Công ty mới làm thủ tục miễn tiền thuê đất trong thời hạn xây dựng cơ bản thì Công ty chỉ được miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn tiền thuê đất theo quy định.

Công văn 5013/TCT-CS ngày 13/11/2014 - Giải đáp vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Công văn này giải đáp vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình (trong Quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền không ghi chi tiết mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua...nhưng trong hồ sơ Dự án có ghi chi tiết dự án xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua) có nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong đó có mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản (không phân biệt hình thức bán hàng) mà chưa nộp tiền sử dụng đất, đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Thông tư số 48/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng được xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất, số tiền sử dụng đất được gia hạn tính theo diện tích phân bổ cho các mục đích xây dựng nhà để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 48/2014/TT-BTC.

Công văn 4993/TCT-DNL ngày 12/11/2014 - Hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển, sáp nhập.

Công văn này hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển, sáp nhập. Theo đó, trường hợp Tập đoàn điều chuyển nguyên trạng Công ty (đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn, kê khai thuế GTGT cùng Tập đoàn và được Tập đoàn giao cho quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ, tổng hợp tại Trung tâm Thương mại) bao gồm nhân sự, tài sản, hàng hóa và hoạt động kinh doanh in, bán lẻ tổng hợp tại 02 Trung tâm thương mại (chi nhánh trực thuộc Tập đoàn) về Công ty TNHHNN (Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn) và Tập đoàn đã có Quyết định về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHHNN thì Trung tâm thương mại - chi nhánh Tập đoàn không phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra cho phần giá trị hàng hóa tại Trung tâm thương mại khi bàn giao sang Công ty TNHHNN.

Công văn 5036/TCT-KK ngày 13/11/2014 - Hướng dẫn về hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

Công văn này hướng dẫn về hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh. Theo đó, hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh: doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân kinh doanh mua và sử dụng hóa đơn GTGT kiêm tờ khai hoàn thuế do cơ quan thuế phát hành, thực hiện khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh tương ứng với kỳ khai thuế GTGT đang thực hiện. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT hoạt động bán hàng cho khách xuất cảnh theo quý.

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 4514

Nguồn: taiviet.net


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]