Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (17/08 - 22/08/2015)

Tác giả : TT009 | 22 - 08 - 2015 | 3:10 PM | 771 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (17/08 - 22/08/2015):

Công văn 1085/CT-TT&HT ngày 31/07/2015: Hướng dẫn lập hóa đơn đối với khoản tiền lãi nhận được khi cho khách hàng vay tiền.

Công văn này hướng dẫn về việc lập hóa đơn đối với khoản tiền lãi nhận được khi cho khách hàng vay tiền. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng cho khách hàng vay khoản tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh thì khoản lãi tiền vay này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Căn cứ thời điểm tính lãi vay trong hợp đồng, Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng đối với khoản tiền lãi vay theo quy định; đồng thời hạch toán vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế của năm phát sinh khoản tiền lãi đó.

Công văn 1088/CT-TT&HT ngày 31/07/2015: Giải đáp về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài.

Công văn này giải đáp về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài. Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng mua máy móc thiết bị của nhà cung cấp nước ngoài không kèm theo các dịch vụ được thực hiện tại Việt Nam mà địa điểm giao hàng là cửa khẩu nước ngoài hoặc cửa khẩu Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Bên bán thuộc đối tượng không phải nộp thuế nhà thầu kể cả hợp đồng mua bán có kèm điều khoản bảo hành máy móc thiết bị thuộc trách nhiệm của Bên bán.

Công văn 1105/CT-TT&HT ngày 05/08/2015: Hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài và thu nhập cá nhân đối với chuyên gia của nhà thầu nước ngoài.

Công văn này hướng dẫn thuế nhà thầu nước ngoài và thu nhập cá nhân đối với chuyên gia của nhà thầu nước ngoài. Theo đó, trường hợp Bên Việt Nam có ký Hợp đồng với Nhà thầu nước ngoài thì Nhà thầu nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế (thuế GTGT, thuế TNDN) theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuê các chuyên gia nước ngoài để làm việc tại Việt Nam thì các chuyên gia nước ngoài phải nộp thuế TNCN đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Về cơ sở khấu trừ thuế TNCN, Bên Việt Nam thông báo cho tổ chức nước ngoài về việc khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân nước ngoài theo quy định hiện hành. Công ty có trách nhiệm yêu cầu Nhà thầu nước ngoài cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài (gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập) để Công ty cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cá nhận bắt đầu làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 27 thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 1086/CT-TT&HT ngày 31/07/2015: Hướng dẫn xử lý với hóa đơn đã lập.

 Công văn này hướng dẫn vướng mắc về xử lý đối với hóa đơn đã lập. Theo đó, trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện ra sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh tăng giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Công ty không được xóa bỏ hóa đơn có sai sót để lập hóa đơn thay thế.

 

 Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 3215.


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]