Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (17/03-22/03/2014)

Tác giả : AA005 | 23 - 03 - 2014 | 8:40 AM | 780 Lượt xem

Công văn số 763/TCT-KK ngày 12/02/2014 hướng dẫn xử lý cấp MST cho đơn vị có giấy phép chứng nhận đăng ký hoạt động nhưng không đăng ký thuế nhiều năm

Trường hợp Công ty có chi nhánh được thành lập đúng quy định của pháp luât, nhưng quá thời hạn 5 năm vẫn chưa đăng ký thuế với Cục Thuế thì chi nhánh phải bị thu hồi Giấy phép đăng ký hoạt động chi nhánh và bị xử phạt về thuế theo quy định tại Điểm 1.2, Mục I, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.“1.2. Phạt tiền 1.100.000, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày trở lên.” Cơ quan thuế không xác nhận nợ thuế, không thực hiện cấp mã số thuế đối với trường hợp này.

Công văn số 811/TCT-KK ngày 13/03/2014 hướng dẫn về miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở, đất ở đã trên 183 ngày, nay được cấp lại Giấy chứng nhận mới theo quy định pháp luật về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, thì được miễn thuế cho nhà ở duy nhất khi chuyển nhượng, mặc dù giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới chưa đủ 183 ngày. Đối với trường hợp này, khi khai nộp thuế TNCN người nộp thuế phải chứng minh giấy chứng nhận mới được cấp là giấy được cấp đổi, những nội dung trong Giấy chứng nhận được cấp đổi không làm thay đổi quyền sở hữu và sử dụng của người được cấp đổi cũng như hiện trạng của thửa đất và tài sản gắn liền với đất.

Công văn số 858/TCT-KK ngày 13/03/2014 hướng dẫn tiếp nhận thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế

Trường hợp người nộp thuế từ 01/01/2014 thuộc đối tượng được tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ theo theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng thì gửi văn bản thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2014 thuộc các trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm b, c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nhưng đã mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng thì tiếp tục áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014 và xác định lại phương pháp tính thuế cho năm 2015, 2016 trên cơ sở doanh thu của năm 2014.

Nguồn: taiviet.net


Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]