Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (16/06 - 21/06//2014)

Tác giả : AA005 | 21 - 06 - 2014 | 9:17 AM | 888 Lượt xem

Công văn số 2151/TCT-TNCN ngày 10/06/2014 hướng dẫn về thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng cầu thủ bóng đá.

Trong năm 2013 Công ty ký Biên bản thỏa thuận với cầu thủ (người lao động) để mời cầu thủ về thi đấu cho CLB bóng đá của Công ty, mức phí ký hợp đồng cố định tùy theo năng lực từng cầu thủ với thời gian thi đấu nhất định, ví dụ cầu thủ A là 2.100.000.000 đồng/2 năm, ngoài ra trả lương 45.000.000 đồng/tháng thì thu nhập theo Hợp đồng nêu trên gồm thu nhập được trả cố định trong 2 năm và khoản thu nhập trả hàng tháng được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công để tính thuế thu nhập cá nhân theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Công văn số 2247/TCT-KK ngày 17/06/2014 hướng dẫn về kê khai thuế và bút toán khoản nợ thanh toán.

- Về hạch toán chi phí: trường hợp trong năm 2009, Công ty có phát sinh chi phí vận chuyển thạch cao để giao cho người mua, bên vận chuyển đã xuất hóa đơn số thì Công ty phải hạch toán khoản chi phí vận chuyển thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

- Về lập hóa đơn và kê khai thuế:trường hợp Công ty sử dụng dịch vụ vận chuyển của DNTN, DNTN đã xuất hóa đơn và đã kê khai nộp thuế, sau đó Công ty phát hiện có hao hụt về hàng hóa và hai bên thống nhất lại số tiền thanh toán là 294 triệu đồng thì DNTN phải điều chỉnh hóa đơn đã xuất theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Thông tư số153/2010/TT-BTC để làm căn cứ kê khai nộp thuế theo quy định.

Công văn số 2234/TCT-KK ngày 16/06/2014 hướng dẫn về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán.

Trường hợp nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu để dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT nhưng không đảm bảo chất lượng, tái xuất khẩu trả lại nhà cung cấp nước ngoài thì không được khấu trừ thuế GTGT. Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu của nguyên vật liệu hoặc máy móc, thiết bị, tài sản cố định nhập khẩu đã tái xuất là số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu không được chi hoàn từ Quỹ hoàn thuế GTGT.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện hướng dẫn người nộp thuế:

+ Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan hoặc quản lý khoản thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.

+ Kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thuế nội địa trước đó vào quỹ hoàn thuế GTGT.

Công văn số 4099/CT-TTHT ngày 02/06/2014 hướng dẫn về hóa đơn chứng từ.

Trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên, các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không). 

Công văn số 4107/CT-TTHT ngày 02/06/2014 hướng dẫn về lập hóa đơn.

- Trường hợp Công ty khi lập hóa đơn đã gạch chéo 2 lần phần còn trống (phần trống giữa hàng hóa bán ra với hàng hóa khuyến mại và phần trống sau hàng khuyến mại), nếu các chỉ tiêu khác đều đúng theo quy định thì các hóa đơn này được chấp nhận để kê khai thuế.

- Từ ngày 01/06/2014 (ngày Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành), hóa đơn tự in được lập bằng phần mềm máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo (Khoản 1d Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Công văn số 4115/CT-TTHT ngày 02/06/2014 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân.

1. Trường hợp Công ty ký hợp đồng với người lao động trả tiền lương trước thuế (thu nhập gross) nhưng trả phụ cấp sau thuế (thu nhập net) thì phải quy đổi thu nhập net thành nguồn thu nhập trước thuế, sau đó cộng với tiền lương trước thuế để tính thuế TNCN theo quy định.

2. Trường hợp Công ty chi trả khoản trợ cấp chuyển vùng một lần được quy định rõ mức chi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể cho chuyên gia người nước ngoài lần đầu đến cư trú tại Việt Nam thì khoản trợ cấp này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN, người lao động đến Việt Nam từ lần thứ hai trở lên thì khoản trợ cấp này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

3. Trường hợp Công ty mua nhà cho người lao động nước ngoài ở trong thời gian làm việc tại Việt Nam thì khoản tiền nhà phải tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động căn cứ vào chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác mà người lao động sử dụng.

4. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty từ ngày 01/3/2014 nhưng vẫn tiếp tục ở tại nhà do Công ty thuê đến hết ngày 31/5/2014 thì khoản tiền thuê nhà trong hai tháng ở thêm phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động nhưng Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

5. Trường hợp người lao động nước ngoài về nước do hết hạn hợp đồng, có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong một năm dương lịch thì được xác định là cá nhân không cư trú. Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

Bản tin thuế số 2314

Tag:
  • ,
  • Share: 

    Hotline:

    (84) 2253 250 250

    Email:

    [email protected]