Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (16/03 - 21/03/2015)

Tác giả : AA006 | 22 - 03 - 2015 | 4:58 PM | 807 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần qua (16/03 -21/03/2015):

Công văn 886/TCT-CS ngày 16/03/2015 - Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, năm 2007, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện di chuyển địa điểm đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh sang khu công nghiệp tại Đồng Nai thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thu nhập của Doanh nghiệp từ các hoạt động đăng ký tại Giấy chứng nhận đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện di chuyển địa điểm đến địa bàn ưu đãi đầu tư, cụ thể: miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 06 năm tiếp theo, không được hưởng ưu đãi về thuế suất. Trường hợp năm 2008, 2009 Doanh nghiệp được cấp các Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thực hiện dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị công nghiệp, thực hiện quyền nhập khẩu, thực hiện quyền phân phối bán buôn và quyền phân phối bán lẻ thì các hoạt động nêu trên là hoạt động đầu tư mở rộng của Công ty. Công ty áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đầu tư mở rộng theo quy định tại luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành tương ứng thời kỳ thực hiện dự án đầu tư mở rộng.

Công văn 747/TCT-KK ngày 04/03/2015 - Hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT

Công văn này hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, căn hộ cao cấp, khách sạn và các công trình phục vụ có liên quan để cho thuê và bán các căn hộ cho các đối tượng được phép..., hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, cơ sở kinh doanh kê khai thuế tại tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT; nếu đủ thủ tục thì Doanh nghiệp được xét hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế GTGT cho dự án đầu tư theo mẫu tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp kê khai điều chỉnh theo đúng quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Công văn 772/TCT-KK ngày 05/03/2015 - Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Công văn này hướng dẫn thực hiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư. Theo đó, cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới thành lập từ dự án đầu tư, có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc bán một phần, một phần làm tài sản cho thuê thì cơ sở kinh doanh kê khai thuế GTGT tại tờ khai mẫu số 01/GTGT, gửi giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công văn 874/TCT-KK ngày 12/03/2015 - Giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng)

Công văn này giải đáp vướng mắc về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng). Theo đó, trường hợp trên chứng từ thanh toán qua ngân hàng do ngân hàng cấp cho người trả tiền hoặc người thụ hưởng không có thông tin về "địa chỉ của ngân hàng" nhưng thông tin về "tên của ngân hàng" đã bao gồm thông tin về tên Chi nhánh ngân hàng (như: "Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ba Đình", "Vietcombank Ba Đình",.. ) thì chứng từ thanh toán này được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Công văn 880/TCT-CS ngày 16/03/2015 - Hướng dẫn về chính sách thuế TNDN

Công văn này hướng dẫn về chính sách thuế TNDN. Theo đó, năm 2011, năm 2012 và năm 2013, doanh nghiệp phát sinh thu nhập từ các hoạt động không được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thu nhập từ các hoạt động này là thu nhập khác, doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập khác nêu trên.

Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 Bản tin thuế số 1015


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]