Pháo hoa Canh dao tet Tet Nguyen Dan taiviet.net-noel

Sản phẩm - dịch vụ

Điểm tin văn bản trong lĩnh vực thuế đáng lưu ý tuần qua (15/06 - 20/06/2015)

Tác giả : AA005 | 20 - 06 - 2015 | 4:57 PM | 994 Lượt xem

Tài Việt điểm qua một số văn bản pháp luật trong lĩnh vực thuế cần lưu ý trong tuần (15/06 - 20/06/2015):

Công văn 7879/BTC-CST ngày 15/06/2015: Hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với hợp đồng giao hàng tại nước ngoài.

Công văn này hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hợp đồng giao hàng tại nước ngoài. Theo đó, về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu: Trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu hàng hóa với công ty ở nước ngoài thỏa thuận giao hàng theo điều kiện C.I.F, giao hàng tại Việt Nam, sau đó Công ty ký hợp đồng bán lại cho Công ty khác điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam thì Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với khối lượng hàng hóa nhập khẩu giao hàng trong năm 2013 theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP hoặc áp dụng thuế suất 0% đối với khối lượng hàng hóa nhập khẩu giao hàng trong năm 2014 theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và tiết a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP. Đối với dịch vụ thông quan vận chuyển hàng hóa phát sinh tại Việt Nam theo thỏa thuận tại Hợp đồng, công ty phải kê khai tính nộp GTGT theo quy định.

Công văn 2257/TCT-CS ngày 10/06/2015: Hướng dẫn về thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn về thuế TNDN. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư mở rộng trong giai đoạn 2009-2013 mà hạch toán thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng kê khai, nộp thuế TNDN chưa phù hợp thì được kê khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế. Nếu việc kê khai điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn nêu trên dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và doanh nghiệp đã nộp đầy đủ số tiền thuế thiếu vào NSNN thì không tính tiền phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, Công ty phải nộp đầy đủ số tiền chậm nộp tính trên số thuế TNDN thiếu vào ngân sách nhà nước.

Công văn 2261/TCT-CS ngày 10/06/2015: Hướng dẫn xác định thu nhập không chia khi được miễm thuế TNDN.

Công văn này hướng dẫn xác định thu nhập không chia khi được miễn thuế TNDN. Theo đó,  phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lại để đầu tư phát triển cơ sở xã hội hóa đó thì cơ sở thực hiện xã hội hóa này được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập không chia. Đối với lĩnh vực y tế, lĩnh vực xã hội hóa khác thì hiện nay pháp luật chuyên ngành chưa có quy định cụ thể về phần thu nhập không chia.

Công văn 2319/TCT-CS ngày 15/06/2015: Hướng dẫn xử lý trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế.

Công văn này hướng dẫn xử lý trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Theo đó, người nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp trong các trường hợp:

- Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ chính xác dẫn đến không xác định đúng số thuế phải nộp.

- Qua kiểm tra hàng hóa mua vào, bán ra thấy ngưới nộp thuế hạch toán không đúng với giá thực tế thanh toán.

 Trường hợp Công ty bán xe mô tô, xe máy cho các doanh nghiệp khác có cùng ngành nghề kinh doanh, ghi giá bán thấp hơn giá bán của nhà sản xuất, Cục Thuế sẽ phối hợp với các cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp để có biện pháp xử lý phù hợp.

 

 

 Nguồn: taiviet.net

Người đọc có thể tham khảo thêm các văn bản mới khác tại:

 

 

Bản tin thuế số 2315


Share: 

Hotline:

(84) 2253 250 250

Email:

[email protected]